İHALELER

İhale Konusu Abone İletişim Verilerinin Güncellenmesi ve Zenginleştirilmesi Hizmet Alımı (E-İhale ve E-Eksiltme) (İKN:2020/406982)
İhale Tarihi 25.9.2020
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 1 Kalem
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Yazılım Şube Müdürlüğü
Teslim Süresi 100 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor