İHALELER

İhale Konusu AG Frekans Konvertörü Alımı İşi (İKN:104940,E-İhale,E,Eksiltme)
İhale Tarihi 30.3.2020
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ
Niteliği ve Miktarı 2 Kalem Mal Alımı
İşin Yapılacağı Yer Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü; Teknik İşler Şefliği Ambarı
Teslim Süresi 150 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor