İHALELER

İhale Konusu Anyonik-Noniyonik Polielektrolit Temini (IKN: 2019/349163 ) (E-Eksiltme )
İhale Tarihi 26.8.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 2123011114
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İski Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 200 Ton Anyonik-Noniyonik Polielektrolit
İşin Yapılacağı Yer Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Arıtma Tesisleri
Teslim Süresi 220 Takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor