İçme Suyu Analiz Ücretleri

   TEMİZ SU LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ ÜCRETLERİ

 

ANALİZ ADI

METOD

FİYAT

(KDV HARİÇ) (₺)

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Giardia kist ve 

Cryptosporidium ookist Tayini

SM 9711 B

EPA 1623

IMS ve FA ile Flüoresans Mikroskobu Altında Tespit Tekniği

1.475,00

*Koliform ve Fekal Koliform

 Bakteri Sayımı

SM 9221 B-E

EMS Tekniği

65,00

* Escherichia coli ve Koliform 

 Bakteri Sayımı

TS EN ISO 9308–1

Membran Filtrasyon Tekniği

90,00

TS EN ISO 9308-2 

EMS Tekniği

150,00

* Heterotrofik Koloni Sayımı 22°C

SM 9215 B

Dökme Plak Tekniği

45,00 

* Heterotrofik Koloni Sayımı 35°C

SM 9215 B

Dökme Plak Tekniği

45,00 

* Fekal Enterokokların sayımı

TS EN ISO 7899-2

Membran Filtrasyon Tekniği

65,00 

*Salmonella spp.Aranması

TS EN ISO 19250

90,00 

*Sülfit indirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı (C.perfringens)

TS  8020 EN 26461 -2 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

65,00

*Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı

SM 9222-D

Membran Filtrasyon Tekniği

65,00

*Fekal Enterokokların/ Streptokokların Sayımı

SM 9230-B

EMS Tekniği

65,00

*Pseudomonas aeruginosa Sayımı

TS EN ISO 16266 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

45,00

BİYOLOJİK ANALİZLER

Fitoplankton Sayımı

SM 10200-F

 

130,00

Klorofil (a)

TS 9092 ISO 10260 /          SM 10200 H /

Spektrometrik Metot

170,00

Alg Toksinlerinin (Microcystin LR) Tayini

Lawrens Pt.Al. Journal Of Aoac International Vol.84 No.4. Eliza Tekniği

 

420,00 

FİZİKSEL ANALİZLER

*pH Tayini

SM 4500 H+ B

Elektrometrik Metot

45,00

*Bulanıklık Tayini

SM 2130 B

Nefelometrik Metot 

40,00

*İletkenlik Tayini

SM 2510 B

Laboratuvar Metodu

45,00

Renk Tayini

SM 2120 C

Spektrometrik Metot

 

40,00

KİMYASAL ANALİZLER

T.Çözünmüş Madde Tayini

SM 1030-E

Elektrometrik Metot

40,00 

Alkalinite Tayini

SM 2320 B

Titrimetrik Metot

60,00  

*Sertlik Tayini

SM 2340 C

 EDTA Titrimetrik Metot

60,00  

*Sülfat Tayini

SM 4500 SO4-2 E

Spektrometrik Metot

120,00 

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

 Klorür Tayini

SM 4500 Cl- B

Argentometrik Metot

80,00  

*Klorür Tayini

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Amonyak Tayini

SM 4500 NH3 D

İyon Seçici Elektrot Metodu

100,00  

Otoanalizör

(İşletme İçi Metot) IHM-06

180,00

* Toplam Siyanür Tayini

Otoanalizör

(İşletme İçi Metot) IHM-07

180,00

 *Nitrat Tayini

SM  4500 NO3- B

Ultraviyole Spektrometrik Tarama Metodu

70,00  

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

Permanganat İndeksi

(Oksitlenebilirlik) Tayini

TS 6288 EN ISO 8467

Titrimetrik Metot

 65,00  

*Kalsiyum(Ca) Tayini

SM 3500 Ca B

EDTA Titrimetrik Metot

50,00  

TS EN ISO 14911

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Magnezyum (Mg) Tayini

SM 3500 Mg B

Hesaplama Yöntemi                     

50,00  

TS EN ISO 14911

İyon Kromatografi Metodu

 

120,00

*Sodyum tayini

TS EN ISO 14911

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Potasyum Tayini

TS EN ISO 14911

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Amonyum Tayini 

TS EN ISO 14911

İyon Kromatografi Metodu

120,00

Lityum Tayini 

TS EN ISO 14911

İyon Kromatografi Metodu

 

120,00

*Serbest Klor Tayini

SM 4500 Cl F

Titrimetrik Metot

90,00  

İşletme İçi Metot (IHM-01)

50,00  

Toplam Klor Tayini

İşletme İçi Metot (IHM-01)

75,00  

* Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini

SM 5310 B

Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

120,00 

* Toplam Trihalometanlar  THM’s

SM 6232 D

GC-MS Metodu

480,00 

*Kloroform

SM 6232 D 

GC-MS Metodu

120,00

*Diklorobromometan

120,00

*Dibromoklorometan

120,00

*Bromoform

120,00

*Florür Tayini

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

* Bromür Tayini

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Nitrit Tayini

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Fosfat Tayini

SM  4110 B

İyon Kromatografi Metodu

120,00

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Bromat Tayini

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*Klorit Tayini

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

Klorat Tayini

EPA 300.1

İyon Kromatografi Metodu

120,00

*UV254-Absorplayan Organik Madde Tayini

SM 5910 B

Spektrometrik Metodu

80,00

MIB (Methylisoborneol)

(İşletme İçi Metot) IHM-05

GC MS MS Metodu

120,00 

Geosmin

(İşletme İçi Metot) IHM-06

GC MS MS Metodu

120,00 

*Alüminyum(Al) Tayini

SM 3125 B

ICP –MS Metodu

200,00

*Antimon (Sb) Tayini

200,00

*Arsenik (As) Tayini

200,00

*Bakır (Cu) Tayini

200,00

*Baryum (Ba) Tayini

200,00

*Berilyum (Be) Tayini

200,00

*Bor (B) Tayini

200,00

*Cıva (Hg) Tayini

200,00

*Çinko (Zn) Tayini

200,00

*Demir (Fe) Tayini

200,00

*Gümüş(Ag) Tayini

200,00

*Kadmiyum (Cd) Tayini

200,00

*Kobalt (Co) Tayini

200,00

*Krom (Cr) Tayini

200,00

*Kurşun (Pb) Tayini

200,00

*Mangan (Mn) Tayini

200,00

*Nikel (Ni) Tayini

200,00

*Selenyum (Se) Tayini

200,00

*Akrilamid Tayini

İşletme İçi Metot (IHM-02)

LC MS MS Metodu

120,00

Vinil Klorür Tayini

SM 6232 D

GC-MS Metodu 

120,00

Epiklorhidrin Tayini

120,00

*Benzen Tayini

120,00

*1,2 Dikloroetan Tayini

120,00

*Trikloroeten Tayini

120,00

*Tetrakloroeten Tayini

120,00

*Benzo (a) piren Tayini

İşletme İçi Metot (IHM-04)

LC MS MS Metodu

135,00

* Benzo (b) floranten Tayini

135,00

* Benzo (k) floranten Tayini

135,00

* Benzo(g,h,i) perilen Tayini

135,00

*İndeno(1,2,3 cd) piren Tayini

135,00

*Aldicarb Tayini

İşletme İçi Metot (IHM-03)

LC MS MS Metodu

 

135,00

* Aldicarb Sulfone Tayini

135,00

*Aldicarb Sulfoxide Tayini

135,00

*Atrazine Tayini

135,00

*Carbaryl Tayini

135,00

*Carbofuran Tayini

135,00

*3-Hidroxy Carbofuran Tayini

135,00

*Clorpyrifos Tayini

135,00

*Cypermethrin Tayini

135,00

*Demeton S Tayini

135,00

*Demeton S Methyl Tayini

135,00

*Diazinon Tayini

135,00

*Diniconazole Tayini

135,00

*Disulfoton Tayini

 

135,00

* Ethion Tayini

İşletme İçi Metot (IHM-03)

LC MS MS Metodu

 

135,00

*Malathion Tayini

135,00

*Metalaxyl Tayini

135,00

*Methiocarb Tayini

135,00

*Methomyl Tayini

135,00

*Oxamyl Tayini

135,00

*Permethrin Tayini

135,00

*Propoxur Tayini

135,00

*Quinalphos Tayini

135,00

*Simazine Tayini

135,00

* Tebuconazole Tayini

135,00

*2,4,5 T Tayini

135,00

*2,4 D Tayini

135,00

*1-Naphtol Tayini

135,00

 

 

 

NUMUNE ALMA

Anlık Numune Alma

ISO19458

TS EN ISO5667-3,5,14

80,00

ANALİZ PAKETLERİ

Analiz Paketi 1

Renk

SM 2120 C

 

 

 

 

 

 

680,00

Bulanıklık

SM 2130 B

İletkenlik

SM 2510 B

pH

SM 4500 H+ B

Serbest Klor

İşletme İçi Metot (IHM-01)

Amonyum

TS EN ISO 14911

Alüminyum

SM 3125 B

Demir

SM 3125 B

C.perfringens

TS 8020 EN 26461-2

Escherichia coli ve Koliform Bakteri Sayımı

TS EN ISO 9308–1

Analiz Paketi 2

Escherichia coli ve Koliform Bakteri Sayımı

TS EN ISO 9308–1

 

 

 

125,00

Fekal Enterokokların Sayımı

TS EN ISO 7899-2

Analiz Paketi 3

Renk

SM 2120 C

 

 

 

 

 

 

1.200,00

Bulanıklık

SM 2130 B

İletkenlik

SM 2510 B

pH

SM 4500 H+ B

Sertlik

SM 2340 C

Klorür

SM 4500 Cl- B

Nitrat

SM 4500 NO3- B

Amonyak

SM 4500 NH3 D

Alüminyum

SM 3125 B

Demir

SM 3125 B

Mangan

SM 3125 B

Arsenik

SM 3125 B

Escherichia coli ve Koliform Bakteri Sayımı

TS EN ISO 9308–1

Fekal Enterokokların Sayımı

TS EN ISO 7899-2

C.perfringens

TS 8020 EN 26461-2

 

Formda  (*) işaretli analizler akredite edilmiştir.