Atık Su Numune Alma Bilgileri

Parametre

Numune Kabı

Minimum Numune Miktarı (ml)

Numune Türü

Koruma

Tavsiye edilen Maksimum Saklama

* Amonyum Azotu
( Amonyak )

Plastik /
Cam

300

Kapma -Kompozit

Çabuk Analiz
veya pH < 2
H2SO4

7 gün

* BOI 5 Gün

Plastik / Cam

1000

Kapma

Soğukta

6 saat

Civa

P (A). C (A)
HNO3 ile çalkalanmış

100

Kapma -Kompozit

pH<2 HNO3 4 °C soğukta

28 gün

* KOI

Plastik / Cam

300

Kapma -Kompozit

Çabuk analiz veya pH<2 H2SO4 ile soğukta

7 gün

* Çözünmüş Oksijen
( Winkler )

Cam - BOD şişesi

300

Kapma

Çabuk Analiz yada Alkali iyodür azid ile çöktürülür.

8 saat

* Fenoller

Plastik / Cam

300

Kapma -Kompozit

PH<2 H2SO4 veya H3PO4 + CuSO4 ile soğukta

2 gün

* Klorür

Plastik / Cam

100

Kapma -Kompozit

Koruma gerektirmez

28 gün

* Metaller Genel

Plastik / Cam
1+1 HNO3 ile çalkalanmış

50 x 3

Kapma -Kompozit

Çözünmüş metaller için hemen süzünüz pH<2 HNO3 ile

6 ay

* Nitrat +Nitrit

Plastik / Cam

200

Kapma -Kompozit

Hemen analiz , veya
PH<2 H2SO4 soğukta

48 saat

* Organik Kjeldahl

Plastik / Cam

500

Kapma -Kompozit

PH<2 H2SO4 ile soğukta

7 gün

* Toplam Siyanür

Plastik / Cam

300

Kapma -Kompozit

PH>12 NaOH ile
Soğukta ve Karanlıkta

1 hafta

* Sülfat

Plastik / Cam

300

Kapma -Kompozit

Soğukta

28 gün

* Sülfür

Plastik / Cam

300 x 3

Kapma -Kompozit

Soğukta;300 ml için 12 damla 2N Zn(CH3COO)2 pH>9 NaOH ile

14 gün

* Toplam Fosfor

Plastik / Cam

200

Kapma -Kompozit

pH < 2 H2SO4 ile / soğukta

 28gün

* Tuzluluk

Cam mumla sızdırmazlık

540

Kapma

Hemen analiz veya mumla sızdırmazlık

Çabuk Analiz

* Yağ ve Gres

Cam

1000

Kapma

PH<2 H2SO4 soğukta

28 gün

  * pH

Plastik / Cam

50

Kapma

Hemen Analiz

15 dakika

  * Deterjan(MBAS)

Plastik / Cam

250

Kapma Kompozit

Soğukta

48 saat

  * TOC

Cam

500

Kapma Kompozit

pH<2 H2SO4 soğukta

28 gün

  P : Plastik ( polietilen ya da eşdeğeri )  
  C : Cam
  C ( A ) ya da P ( A ) = 1+1 HNO3 ile çalkalanmış
  C ( B ) = Cam , borsilikat
  S.M = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 23 rd Edition
  g = Kapma
  c = Kompozit
  Soğutma : 4 °C ± 2 °C ‘ de saklanmalı
  DM : Depolama yapılmaz hemen analiz edilir
 

S.M = Standart Methods for the examination of water and wastewater ( 23. Baskı )
Soğutma : 4 °C ± 2 °C ` de saklanmalı
* Türkak Akreditasyon kampsamında olan parametrelerdir.

Özel Analiz Kabul Şartları

Numune Kabul Saatleri : 08: 30 --- 12:00 ile 13:30 -- 15:30 Cumartesi  - Pazar Günleri Hariçtir.

Analiz talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler analiz talep formunu doldurduktan sonra en yakın İSKİ veznesine KDV dahil analiz ücretini ödeyerek müracaat edebilirler.

NOT : 
Numuneler alındığı andan itibaren koruma süreleri dikkate alınarak 24 saat içinde laboratuarımıza teslim edilmelidir.

İetişim Bilgileri: 

Numune Kayıt : 0212 301 40 32
Analiz Raporları : 0212 301 41 55
Faks : 0212 301 62 28
Adres : İSKİ Genel Müdürlüğü Laboratuar Binası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:15 PK: 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL