ARABULUCULUK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İSKİ Hukuk Müşavirliği Binası, Merkez Mahallesi, Darulaceze Caddesi No:16/2 PK:34384 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 301 5441  - 301 5442 - 301 5443
Faks: 0212 301 6275

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi:iskigenelmudurlugu@hs01.kep.tr

(KEP Adresi, resmi kurumlar arası elektronik yazışmalar içindir.)