Staj Başvuruları

STAJ BAŞVURULARI

2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı kış dönemi ücretli staj başvuruları 08/07/2019 - 02/08/2019 tarihleri arasında web sitemizden ONLINE olarak kabul edilecektir.

İSKİ’de staja kabul edilme; belirlenen kontenjanlar dâhilinde ve çalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin öğrenim gördüğü kurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm, staja zorunluluk durumu ve not ortalamaları staja kabul açısından öncelik nedenidir. 
Başvuru tarihi/saati bir seçme kriteri değildir! Başvurular tamamlandıktan sonra toplu olarak değerlendirilecektir. 

Staja kabul edilen öğrencilerin listesi 09/08/2019 tarihinde internet sitemizde açıklanacaktır. Staj yapması uygun görülen öğrenciler gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra staja kesin kabul edilmiş olacaklardır.

Bilgi İçin: 0212 301 17 60

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ

KIŞ DÖNEMİ ÜCRETLİ STAJ BAŞVURULARI
(MESLEKİ VE TEKNİK LİSE)
Başvuru Başlangıç Tarihi 08/07/2019
Başvuru Bitiş Tarihi 02/08/2019
Sonuçların Duyurulması 09/08/2019

 

Başvuru süreci aşağıdaki gibi işleyecektir:

  1. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online STAJYER BAŞVURU FORMUndaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2. Ön kayıt için müracaatlar yalnızca İSKİ web sitesinde yayınlanan staj başvuru formundan kabul edilecektir.
  3. Staj yapacak öğrencinin uygun olup olmadığına öğrencinin başvurusu üzerine İSKİ Genel Müdürlüğünce oluşturulan staj komisyonu karar verir.
  4. Stajyer başvuruları, staj kontenjanı ve staj takvimimiz doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.
  5. Online başvurusu kabul edilenlerden kesin kayıt için gereken belgeler de istenecektir.
  6. Staj formunuzu bir başkası aracılığı ile getirmemeniz ve görüşme için bizzat gelmeniz gerekmektedir.
  7. İSKİ Stajyer Öğrenci Taahhütnamesine stajyer tarafından eksiksiz olarak uyulacağı taahhüt edilmelidir.

 

STAJ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER ve STAJ SÜRESİ

KIŞ DÖNEMİ ÜCRETLİ STAJ (MESLEKİ VE TEKNİK LİSE)
Başvuruda Gerekli Olan Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç Süre)
1 Adet Vesikalık Fotoğraf 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Sözleşme (Okuldan)
Karne (Aslı ve Fotokopisi)
Disiplin cezası olmadığına dair yazı
SGK İşe Giriş Belgesi (Okuldan)