Abonelik İşlemleri

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler : 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;

1.    12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz,telefon,elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınana ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli,imzalı sureti.
2.    Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
3.    T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4.    Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 142,8  TL Teminat Bedeli olarak Toplam 410,8 TL.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;

1.    Yapı Ruhsatı
2.    Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
3.    T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4.    Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 142,8 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 410,8 TL.

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;

1.    Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)
2.    Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
3.    TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4.    Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 268.00 TL Abonelik ve 142,8  TL Teminat Bedeli olarak Toplam 410,8 TL.
 

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

 1. İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri
 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Vergi Numarası
 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 5. Mukavele aşamasında 362,10 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;

 1. Yapı Ruhsatı
 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Vergi Numarası
 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 5. Mukavele aşamasında 362,10 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda;

 1. Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)
 2. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Vergi Numarası
 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 5. Mukavele aşamasında 362,10 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli.


ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

KONUT

Gerekli Belgeler:
1.    TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
2.    Sayacın güncel işareti
3.    Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.
4.    Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
5.  142,8 TL Teminat Bedeli.
  
İŞYERİ

Gerekli Belgeler :

1.    TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
2.    Sayacın güncel işareti
3.    Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası.
4.    Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)
5.    Vergi levhası
6.    Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe ve imza sirküsü istenir.
7.    Mukavele aşamasında 336 TL, ilk üç ay tüketimin teminat değerinden fazla olması halinde üç aylık toplam su tüketimi bedeline tekabül eden miktarda Teminat Bedeli.
 

ÖNEMLİ NOTLAR : 

- Abonelik müracaatı yapan kişinin İstanbul ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi’ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) kaydı var ancak abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı fotokopisi gerekmektedir.
- Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliğin % 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya özürlü kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
- Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir.
- İmar Kanunu'nun 31. maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir. İnşaatı tamamlanan ruhsatlı binalara yapı sahibi tarafından iskân başvurusunun yapıldığı ve binanın statik sisteminin oturmaya elverişli olduğuna dair ilgili Belediyesinden alınan resmi yazı ile ferdi abonelik başvurusunun yapılması halinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 30 uncu maddesine istinaden Yapı Kullanma İzin Belgesi alınıncaya kadar konut veya işyeri tarifesi üzerinden geçici ferdi abonelik uygulaması yapılır.
- Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
- 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesinin kontrolü sonrası işlerm yapılır.


ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi İSKİ web sitemizden ve ALO 185 Çağrı Merkezimizden de yapılabilmektedir.

KONUT

Gerekli Belgeler :

1.    TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
2.    Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İŞYERİ

Gerekli Belgeler :

1.    TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
2.    Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti
3.    Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.
 


ABONELİK AYIRMA

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde bir yada birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler :

 1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 2. Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi
 3. İşyerleri için vergi numarası
 4. Şirketler için imza sirküleri ve yetki belgesi
 5. Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi


TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği


GEÇİCİ KAPAMA / AÇMA

Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.

Gerekli Belgeler :

 1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 2. Sayacın güncel işareti
 3. Şirketlerde yetki belgesi