Makale Listesi

İSKİ ’ den hizmet veya bilgi almak maksadıyla irtibat kuran vatandaşın sorununun ve kayıt altına alınması, talebinin ilgili birime iletilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerinin en kısa sürede cevaplanması ve diğer kurumlardan gelen şikâyetlerin sisteme alınması amaçlanmaktadır.
İSKİ Genel Müdürlüğü olarak birimlerimiz arasında internet erişimini ve veri iletişimini kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağlamak için fiber optik kablolar çekilmiş ve bu kablolar farklı güzergâhlardan yedeklenmiş durumdadır.
Müşteri memnuniyetini sağlamak için abonelerin İSKİ veznelerine yaptığı ödemelere alternatif ödeme kanalları oluşturulmuştur. GİRİŞ Müşteri...
İSKİ ile Kurumlar arasında bilgi paylaşımı konusunda etkin ve birlikte çalışabilir bir e-devlet yapısını oluşturmak vizyonunda, ortak verilen hizmetlere hızla erişim, resmi yazışmalar da ve evrak işlerinde kaybedilen zamanın tekrar iş gücüne kazandırılmasının sağlanması başlıca amaçlar olup, veri akışının altyapısı, kullanılan teknoloji ve türü, güvenlik, paylaşılan bilginin kapsamı hakkında temel bilgiler verilmektedir.
MOBİL ABONELİK ...
İstanbul’da kayıp/kaçak oranı yüzde 24 civarında olup Avrupa ortalamasının yüzde 14 üstünde kayıp/kaçak oranı mevcuttur.Bu oranın düşürülmesi için izole alanlar oluşturarak bu bölgeleri besleyen şebekeye debimetre cihazı konularak şebeke yönetilmesi önem arz etmiştir.
Projenin amacı; İSKİ abonelerinin ve kurum personellerinin kurumun sunduğu bilgi ve hizmetlere her zaman ve her yerden ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu projede; abone hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin temini, hizmet süreçlerinin daha kolay ve verimli hale getirilmesi amaçlanmıştır.
İstanbul genelinde seçilen çeşitli noktalardaki su borularına anlık olarak klor ölçümü yapabilen sensörler yerleştirilmiştir. Çevrimiçi olarak merkezimize bağlı olan bu sensörlerin borulara yerleştirilmesiyle evlere ulaşan suyun gerçek klor miktarının tespiti sağlanmıştır. Her 10 saniyede bir alınan ölçümlerle su kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.
Akıllı sayaçlar akıllı şebekelerin bir parçası olup, abonenin tükettiği su miktarının, sahada herhangi bir iş gücü gerektirmeden, uzaktan takip ve kontrolünün yapılarak, anlık olarak ölçülebildiği sayaç türüdür.
Çalışmanın amacı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği, hizmet arzının olduğu ve imza gerektiren işlerin hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesini sağlamaktır. Yapılan çalışma ile fiziksel ortamda kâğıt olarak gönderilen ıslak imzalı resmi yazışmaların, elektronik ortamda elektronik imzalı olarak çok hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilmesinin sağlanması planlanmıştır.
«123»