Makale Listesi

İstanbul’un yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi hususunda su hizmetleri açısından bilgi teknolojileri altyapısının kullanılması, hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet verilen alanlarda memnuniyetin temini ve hizmet süreçlerinin verimli hale getirilmesine katkı sağlar.
Öncelikle el bilgisayarının APN ayarları yapılarak İSKİ networküne bağlantı sağlanır. APN ayarlarının nasıl yapılacağına ilişkin dokümanlar İSKİ Portalde ve Okuyucu firma portalinde bulunmaktadır.
15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 2,5 milyon m3 su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da musluklardan akan suyun daima kaliteli, temiz, içilebilir ve sağlıklı olması gerekmektedir. İçme suyu arıtma tesislerinde içilebilir özelliğine kavuşan suyun musluklardan aynı kalitede akmasını temin için gerekli altyapı çalışmalarının yanında suyun kalitesini izlemek üzere uluslararası akreditasyona sahip, standartlara uygun analizler yapılarak sürekli denetlenmelidir.
http://cbsportal.iski.gov.tr, HTML5 tabanlı pure Javascript kullanılarak geliştirilmiştir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), abonelerine fatura ödemelerinde büyük bir kolaylık sağlayacak telefonla fatura ödeme dönemini başlattı. Bu hizmet sayesinde aboneler İSKİ fatura ödeme noktalarına gitmeden Alo 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak faturalarını güvenli ve kolay bir şekilde ödeyebiliyor.
İstanbul’un yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi hususunda su hizmetleri açısından bilgi teknolojileri altyapısının kullanılması, hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet verilen alanlarda memnuniyetin temini ve hizmet süreçlerinin verimli hale getirilmesine katkı sağlar.
—İçilebilir su kaynaklarının kısıtlı olması ve özellikle büyük şehirlerde suya erişim ve şebeke işletim maliyetlerinin her geçen gün artması, mevcut içme suyu şebekesindeki su kayıp/kaçaklarının izlenmesini ve kontrolünü daha önemli bir hale getirmektedir.İstanbul’da kayıp/kaçak oranı yüzde 24 civarında olup Avrupa ortalamasının yüzde 14 üstünde kayıp/kaçak oranı mevcuttur.
Çalışmanın amacı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği, hizmet arzının olduğu ve imza gerektiren işlerin hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesini sağlamaktır.
İSKİ Genel Müdürlüğü olarak birimlerimiz arasında internet erişimini ve veri iletişimini kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağlamak için fiber optik kablolar çekilmiş ve bu kablolar farklı güzergâhlardan yedeklenmiş durumdadır.
İSKİ hizmet alanının büyüklüğü ve çeşitliliği, haliyle müşterilerin ve çalışanlarının gün geçtikçe artan datalarının anlamlandırılması, bu verilerin doğru yorumlanması, karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunulması ve bu datalar ışığında geleceğin görülebilir olması için 2009 yılından itibaren etkin olarak veri ambarı kullanılmaktadır.