Ulusal Adres Veritabanı Ve İSKİ Abone Adres Sistemi Entegrasyonu

Proje ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan ve 39 ilçeyi kapsayan, 19 Mayıs 2016 tarihi itibariyle 5.085.448 adet su sözleşmesinin ,faturalarında ve abonelik işlemlerinde yer alan adres bilgisinin güncel olması sağlanmıştır. İlçe Belediyeleri tarafından ismi değiştirilen mahalle ve sokak bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veritabanında güncellenmesine müteakip en geç 24 saat içinde İSKİ Abone Adres Sisteminde de güncellenmesi sağlanmıştır.

Bu sayede abone sistemlerinin daha güncel ve yüksek doğrulukla kullanılması, faturaların üzerinde yer alan bilgilerin yeni değişikliklere uygun olarak ibraz edilmesi, hukuki takibe giren abonelerin protesto mektuplarının ve mahkeme celpleri gibi posta yolu ile gönderilen bilgilerin doğru adrese gönderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Çağrı Merkezi dahilinde yapılan görüşmeler esnasında ya da şubelerde yeni abone kaydı alınırken en güncel adres ile çalışması sağlanmış olmaktadır.

 

Ayrıca, internet üzerinden alınan pek çok itiraz ve taleplerin adrese dayalı tebliğinde doğru adres bilgisi üzerinden değerlendirme yapılmasına olanak sağlanılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Abone, Ulusal Adres Veritabanı, Mernis, Mukavele

 

1.    GİRİŞ

 

İSKİ Abone Adres Sistemi ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İdareleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veritabanının entegrasyonu amacıyla ilçe, mahalle, sokak ölçeğinde metin bazlı karşılaştırmalar yapılarak eşlenirlik sağlanmış ve UAVT ilçe, mahalle, sokak kodları ile İSKİ ilçe, mahalle, sokak kodlarının eşlenmesi sağlanmıştır.

 

İkinci fazda UAVT kodları üzerinden İSKİ Abone Adres Sisteminin otomatik olarak her gün güncelleştirilmesi planlanmıştır.

 

2.    UAVT’NİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

 

·         19 Mayıs 2016 itibariyle İstanbul genelinde İSKİ abonesi bulunan 971 adet mahalle ve 81.721 sokak için UAVT tarafında oluşabilecek değişikliklerin en geç 24 saat içerisinde İSKİ Abone Adres Sistemine yansıtılması sağlanmaktadır.

·         UAVT ile tam entegrasyonu sağlanarak İSKİ Abone Adres Sisteminin, ülke genelinde kullanılacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Mekânsal Ulusal Adres Veri Tabanı (MAKS) altyapısına hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır.

·         Sahada dağıtılan faturaların adres bilgilerinin güncel olması sağlanmaktadır.

·         Alo185 ya da internet yoluyla gelebilecek taleplerde bildirilen adres beyanlarının doğru ve güncel veriler ile yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede abone taleplerine kamuda yaygın temayülün aksine hızlı çözüm imkanı sağlanmaktadır.

·         Belediyecilikte hizmet kalitesinin artması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

3.    UAVT'NİN ŞEHRİN SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VB. YÖNLERDEN GELİŞİMİNE KATKISI

 

Geçmişte, Türkiye genelinde standartları belirlenmiş bir adres altyapısı bulunmadığından her kurum kendine ait bir adres sistemi kullanmıştır. Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin tek bir yerden yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanına(UAVT) uyum kapsamında özellikle belediyelerin abone adres bilgileri ile UAVT adres bilgilerinin farklı olması kurumlar için ciddi sıkıntı oluşturmuştur.

 

İSKİ, kendi adres altyapısını en güncel hale getirebilmek amacıyla UAVT ile entegrasyon çalışması yürütmüştür. Bu kapsamda bir kereye mahsus olmak üzere İSKİ ilçe, mahalle, sokak kodlarının UAVT ilçe, mahalle, sokak kodları ile eşleştirilmesi ve bu sayede tüm yazılımların artık UAVT kodları ile çalışmasına müteakip her gün güncellenen veriler ile İSKİ’nin en doğru sonuçları kullanması sağlanmıştır.

 

İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılımcıları tarafından UAVT adres yapısı incelenmiş, İSKİ adres yapısının UAVT’ye uyarlanabilmesi için bazı yazılım algoritmaları geliştirilmiştir.

 

Hem İSKİ hem UAVT, adres yapısı içerisinde İLÇE, MAHALLE, SOKAK verisi bulundurmaktadır. İSKİ mahalle isimleri büyük oranda UAVT ile aynı olmakla birlikte bir takım yazım farklılıkları içermektedir. Örneğin: İstanbul İli Şişli ilçesine ait İzzetpaşa Mahallesi, İSKİ Kayıtlarında “İzzet Paşa”, UAVT Kayıtlarında “İzzetpaşa” şeklinde bitişik olarak yer almaktadır. İSKİ Sokak verisi ile UAVT sokak verisi birbirinden oldukça farklıdır. Tüm koşullar göz önünde bulundurularak geliştirilen algoritma ile sokaklar bazı sınıflandırmalara tabii tutulmuştur. İSKİ Sokak kayıtlarında var olan boşluk, nokta(.), kısa çizgi(-) gibi noktalama işaretleri ve karakterler metin içerisinden atılarak sadeleştirilmiş, bu veri UAVT sokak verisi ile metin bazlı karşılaştırılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar yapılan sınıflandırma dahilinde “Direkt Eşlenirlik” olarak kabul edilmiş ve ilgili mahallenin UAVT Mahalle ve Sokak kodları İSKİ Abone Adres Sistemine aktarılmıştır.

 

İSKİ Abone Adres Sisteminde bir sokağın birden fazla kelimeden oluşan ismi bazı kısaltmalar ile gösterilmiş olabilir. Örneğin; “M.Akif Ersoy Caddesi”. Ancak bu sokak UAVT içerisinde açık ve yalın olarak “Mehmet Akif Ersoy Caddesi” şeklinde ifade edilmektedir. Bu durumda her iki kelime grubunun içerisinde de birden fazla kelimenin eşleştiği belirlendiğinden buna “Muhtemel Eşlenirlik” ismi verilmiştir.  İSKİ’de bulunup UAVT sisteminde hiçbir şekilde karşılığı bulunmayan sokak kayıtları ise “Eşleşmeyen Kayıtlar” olarak sınıflandırılmıştır.

 

Yazılımsal olarak metin bazlı karşılaştırma çalışmasının tamamlanmasına müteakip “Eşleşmeyen Kayıtlar” olarak bilinen veriler İSKİ şubelerimiz, sahada çalışan okuma personellerimiz ve ilçe belediyelerinin katkısı ile güncellenmektedir.

 

19 Mayıs 2016 itibariyle İSKİ-UAVT eşleştirme çalışmasının neticesi;

39 ilçe      %100 oranında,

971 mahalle %100 oranında,

81,721 sokak %99,86 oranında,

1.047.879 Dış Kapı %98,38 oranında,

4.515.049 adet İç Kapı birimi %87,46 oranında, Karışık birim de ise %80,80  eşleştirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

 

İSKİ’nin İçişleri Bakanlığı UAVT Sistemi ile gerçekleştirdiği bu entegrasyon projesi, diğer tüm belediyelerin bünyelerindeki sular idareleri ve fen işleri müdürlükleri tarafından uygulanabilir niteliktedir.