Sanallaştırma

Temel olarak baktığımızda sanallaştırma fiziksel bir donanım üzerinde Hypervisor yazılımı sayesinde birden çok işletim sistemini birbirinden bağımsız olarak çalıştırmaktır. Bu sayede yönetilebilirlik, yedeklilik ve ekonomik anlamda bize pek çok avantaj sunulmaktadır.

GİRİŞ

Temel olarak baktığımızda sanallaştırma fiziksel bir donanım üzerinde Hypervisor yazılımı sayesinde birden çok işletim sistemini birbirinden bağımsız olarak çalıştırmaktır. Bu sayede yönetilebilirlik, yedeklilik ve ekonomik anlamda bize pek çok avantaj sunulmaktadır.

Hypervisor Yazılımı; Fiziksel bir sunucu üzerinde birden fazla işletim sistemi yani sanal makine çalıştırılmasına imkan veren yazılıma Hypervisor denir. Hypervisor yazılımının direk donanım üzerine (bare-metal) kurulabilen ya da bir işletim sisteminin üzerine kurulan tipleri bulunur.

 

AVANTAJLARI

  • Sistem odalarında daha az fiziksel sunucu çalışacağından elektrik tüketimi çok daha az olacaktır.
  • Elektrik tüketiminin azalması sayesinde açığa çıkan sıcaklık da oldukça azalacaktır. Bu sayede soğutma ihtiyacı da azalacağından elektrik tasarrufuna ikinci bir katkısı daha olacaktır.
  • Projelerde istenen test ortamlarının uzun satın alma süreçlerine gerek kalmadan sanal makineler üzerinde karşılanabilmesi sayesinde ekstra donanım maliyetlerinin önüne geçilebilmektedir.
  • Sanal makinelerin ihtiyaçları doğrultusunda donanım özelliklerinin (işlemci sayısı, bellek ve disk alanı gibi) çok daha rahat düzenlenebilmesi sayesinde büyük yönetimsel kolaylıklar getirmektedir.
  • Fiziksel sunucuların üzerinde tek bir rol çalıştırmanın (print server, file server, dhcp, antivirüs server vb.) sonucunda ilgili sunucunun performansının sadece %10-15 ini kullanması nedeniyle oluşan atıl gücün tamamına yakınının kullanılabilmesi sayesinde verimlilik kazandırmaktadır.
  • Sanallaştırma sunucularının cluster ortamında çalıştırılması sayesinde hizmet devamlılığı arttırılmakta ve felaket senaryolarında çok daha hızlı çözüme ulaşılmaktadır.Sanallaştırma teknolojisinin ne kadar faydalı bir teknoloji olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu teknolojinin uygulanmasının oldukça kolay olması (sanal makinelerin birkaç tıklama ile oluşturulup üzerlerine işletim sistemlerinin kurulmasının kapsadığı sürenin 10 dakika civarında olması), eğer düzgün planlama, yönetim ve yedekleme dikkate alınmaz ise sanal makine ordularının arasında kaybolma ve ortamı yönetememe gibi ya da çok daha üzücü durumlar ile karşılaşılmasını da beraberinde getirmektedir.

sanallastirma1

İŞ SÜREKLİLİĞİ VE YEDEKLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

İSKİ Virtual Datacenter Altyapısı

Daha etkin ve verimli sunucu altyapılarını yönetme amaçlı kurumumuz 5 yılı aşkın bir süredir veri merkezi (Data Center) icinde bu teknolojiyi konumlandırmış ve production ortama hizmet vermeye devam etmektedir. İski sanallaştırma yapısı merkez site ve akom (disaster) site olmak üzere iki kısımdan oluşmakta. Merkez site içerisinde 6 fiziksel sunucu consolide edilerek 48 core CPU ve 384GB RAM, Akom site tarafında ise 16 CPU ve 128GB kaynak havuzuları üzerine inşa edilmiştir.

Consalidasyon sonucunda bir takım riskler ortaya çıkmaktadır. Bunu minumuma çekmek için yapılanlar,

  • Merkez site kendi içinde Cluster yapıda hizmet vermektedir.
  • Disaster Site Recovery çözümü (SRM) production ortama implement edilmiştir.
  • Sanal makinalar bir prosedür dahilinde kartuşlara yedeklenmektedir.

Bu teknolojideki yenilikler takip edilmekte ve gerekli görüldüğünde upgrade çalışmaları yapılmaktadır.

İSKİ, 100 adet sanal sunucu ile birçok servis ve uygulamayı üzerinde barındırarak hizmet vermektedir.

sanallastirma2