Okuma Ve Fatura Üretimi

Her dönem, su sayaçlarının yerinde okunarak anında su bedelinin tahakkuk ettirilmesi ve müşteriye fatura bırakılması işlemi, okuma ve faturalama sürecini hızlandırmaktadır.

ÖZET

 Her dönem, su sayaçlarının yerinde okunarak anında su bedelinin tahakkuk ettirilmesi ve müşteriye fatura bırakılması işlemi, okuma ve faturalama sürecini hızlandırmaktadır. Bu sayede yerinde tek, güvenilir adil bir faturalandırma yapılmakta, ödeme süreleri için zaman kalmakta ve müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Faturalama, Okuma, Online Tahakkuk

 

GİRİŞ

Okuma ve Fatura üretimi planlanmış bir sürecin birbirini tamamlayan adımlarını oluşturmaktadır. Bu süreci [1];

  • El bilgisayarı ile okumada işlem sırası,
  • Okuma kayıtlarının oluşturulması
  • Okuma ve tahakkukun el bilgisayarı ile yapılması
  • El bilgisayar datalarının İSKİ sunucularına işlenmesi
  • Müşteriye fatura dağıtımı gibi temel aşamalara bölebiliriz.

El Bilgisayarı projesi kapsamında abonelerine ait faturaların okunması için İstanbul ili, 3 Abone İşleri Daire Başkanlığına, 10 sanal okuma grubuna bölünmüştür. 10 okuma grubunda, ortalama 3 günde bir okuma verisi hazırlanarak el bilgisayarı okuma ve veri gözlem tablolarına bilgi girişi yapılır. Süreç çevrimiçi olarak web servisler aracılığı ile ön okuma bilgilerinin sunucular üzerinde işlenmesi, ilk endeks bilgileri ile yapılan karşılaştırmalar ve sözleşme durumlarına göre tahakkukun yapılıp, yapılmayacağına karar verilmesi ile devam eder. Çıktı parametrelerin el bilgisayarına döndürülmesi ile son bulur.

  • Su tüketimi üzerine bilgi üretiminin gerçek zamanlı hale getirmesi ve gerçek zamanlı olmayan veri toplama sistemlerinin içerdiği dezavantajların ortadan kaldırılması
  • Kontrol ve değerlendirme programlarının tek bir merkezde toplanması sayesinde olası teknik problemler ve oluşabilecek teknik hataların, kişisel yorum farklarının ortadan kaldırılması
  • Sistem esnek bir biçimde tasarlandığı için süreç içerisinde tüketim tespiti ve faturalama dışında ihtiyaç hissedilen diğer konularda gerçek zamanlı bilgi toplama işlemlerinin gerçekleştirebilmesi
  • Saha uygulaması gerçekleştiren tüm uç birimler her an sisteme bağlı olduğu için saha personelinin kontrolü ve bu kontrolün yanı sıra, istenildiği takdirde farklı bir operasyon noktasına yönlendirilebilmesi sağlanır.

fatura

SİSTEM ALTYAPISI 

Saha çalışmalarında 2 GSM operatörü, 7 yüklenici firma, 544 aktif okuyucu, 39 idareci personel ile çalışılmakta olup CN50 el terminalleri aracılığı ile İSKİTCELL APN ve ISKIVE APN üzerinden DMZ bölgesindeki radius server ‘a güvenli erişim sağlanmaktadır. Ayrıca, GSM şebekesi hatları ile IPSEC tünel içersinden, radius sunucuna erişen her bir terminal simi için sisteme erişim logları tutulmaktadır.

Tahakkuk süreci iç network de uygulama katmanı sunucuları üzerinden (weblogic)  abone veritabanına(11G R2) ulaşmakta ve tüm işlemler abone veri tabanındaki logic de gerçekleştirilmektedir. El terminallerden iç ağa erişim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

fatura1

OKUMA SÜRECİ

Okuma süreci 29 Şube Müdürlüğünde ve 39 ilçede haftanın her günü sahada icra edilmekte olup aktif tüm abonelerin sayaç okumaları yapılmaktadır.

Abone Adedi 4.900.636
Okunan Adet 5.023.783
Faturalanan Adet 4.692.560
Faturalanamayan Adet 4.273 (Bedelsiz Su) + 140.570 (Kartlı Sayaç)
Ortalama Fatura Gün Sayısı 28,40
Ortalama Fatura M3 10,78
Ortalama Averaj 0,38

Tablo-1.Temmuz / 2014 Okuma ve Fatura Bilgileri

 

Yüksek Tüketim Aboneleri;

Yüksek tüketim abonelerin aylık durumları ve tüketim m3 leri gözlemlenerek saha okumalarında meydana gelen insan faktörlü aksaklıklar anında çözülmekte ve memnuniyet sağlanmaktadır.

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Etkin su yönetiminde teknolojik alt yapının ve 3G teknolojisinin aktif olarak kullanılması, müşteri memnuniyeti, finasman yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi açısından önemli katkılar sağlamakta, analiz süreleri kısalmakta, okuma ve faturalama da hız ve güven sağlanmaktadır.