Mobil Sayaç Okuma

Her dönem, su sayaçlarının yerinde okunarak anında su bedelinin tahakkuk ettirilmesi ve müşteriye fatura bırakılması işlemi, okuma ve faturalama sürecini hızlandırmaktadır. Bu sayede yerinde tek, güvenilir adil bir faturalandırma yapılmakta, ödeme süreleri için zaman kalmakta ve müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

 

GİRİŞ

Kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen  uygulamalardan biri Okuma ve Fatura Üretim uygulamasıdır. Okuma ve Fatura üretimi planlanmış bir sürecin birbirini tamamlayan adımlarını oluşturmaktadır. Bu süreci ;

 • Okuma takviminin oluşturulması ,
 • Okuma kayıtlarının oluşturulması ,
 • Okuma ve tahakkukun el bilgisayarı ile yapılması ,
 • El bilgisayar datalarının İSKİ sunucularına işlenmesi ,
 • Müşteriye fatura dağıtımı ,     

gibi temel aşamalara bölebiliriz.

El Bilgisayarı projesi kapsamında abonelerine ait faturaların okunması için İstanbul ili,  3 Abone İşleri Daire Başkanlığına, 10 sanal okuma grubuna bölünmüştür. 10 okuma grubunda, ortalama 3 günde bir okuma verisi hazırlanarak el bilgisayarı okuma ve veri gözlem tablolarına bilgi girişi yapılır. Süreç çevrimiçi olarak web servisler aracılığı ile ön okuma bilgilerinin sunucular üzerinde işlenmesi, ilk endeks bilgileri ile yapılan karşılaştırmalar ve sözleşme durumlarına göre tahakkukun yapılıp, yapılmayacağına karar verilmesi ile devam eder. Çıktı parametrelerinin el bilgisayarına döndürülmesi ve faturanın yazdırılması ile son bulur.

 

AVANTAJLARI

 • Su tüketimi üzerine bilgi üretiminin gerçek zamanlı hale getirmesi ve gerçek zamanlı olmayan veri toplama sistemlerinin içerdiği dezavantajların ortadan kaldırılması
 • Kontrol ve değerlendirme programlarının tek bir merkezde toplanması sayesinde olası teknik problemler ve oluşabilecek teknik hataların, kişisel yorum farklarının ortadan kaldırılması
 • Kontrol ve değerlendirme sonuçlarının SMS bilgilendirme sistemleriyle aboneye sunulması.
 • Sistem esnek bir biçimde tasarlandığı için süreç içerisinde tüketim tespiti ve faturalama dışında ihtiyaç hissedilen diğer konularda (Adres Doğrulatma ,Kayıp-Kaçak İhbarı vb.) gerçek zamanlı bilgi toplama işlemlerinin gerçekleştirebilmesi
 • Saha uygulaması gerçekleştiren tüm uç birimler her an sisteme bağlı olduğu için saha personelinin kontrolü ,personelin konum bilgisi tespiti ve bu kontrolün yanı sıra, istenildiği takdirde farklı bir operasyon noktasına yönlendirilebilmesi sağlanır.
 • Abone bilgilendirme sistemleri; istenilen durumlarda fotoğraf çekim imkanı ve talep üzerine aboneye bu kayıtların beyan edilebilmesi.

 

SİSTEM ALTYAPISI

Saha çalışmalarında 2 GSM operatörü, 4 yüklenici firma, 605 aktif okuyucu, 39 idareci personel ile çalışılmakta olup CN50 el terminalleri aracılığı ile İSKİTCELL APN ve ISKIVE APN üzerinden DMZ bölgesindeki radius server ‘a güvenli erişim sağlanmaktadır. El terminallerden iç ağa erişim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil-1.Terminal-Radius Sunucusu Bağlantısı


Ayrıca,  GSM şebekesi hatları ile IPSEC tünel içersinden, radius sunucuna erişen her bir terminal simi için sisteme erişim logları tutulmaktadır. Tahakkuk süreci iç network de uygulama katmanı sunucuları üzerinden (weblogic)  abone veritabanına ulaşmakta ve tüm işlemler abone veri tabanındaki logic de gerçekleştirilmektedir.

 


Şekil-2.Tahakkuk Sistem Altyapısı

 

OKUMA SÜRECİ

Okuma süreci 30 Şube Müdürlüğünde ve 39  ilçede haftanın her günü ortalama 200 bin adet ile sahada icra edilmekte olup aktif tüm abonelerin yanı sıra kontrol amaçlı iptal abonelerin de bir kısmının sayaç okumaları yapılmaktadır.

Abone Adedi

5.039.991

Okunan Adet  

5.152.162

Faturalanan Adet

5.068.929

Faturalanamayan Adet

4.944 (Bedelsiz Su) + 94.536 (Kartlı Sayaç)

Ortalama Fatura Gün Sayısı

30

Ortalama Fatura M3

11.19

Ortalama Averaj

0,38

            Tablo-1.Temmuz / 2014 Okuma ve Fatura Bilgileri

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Etkin su yönetiminde teknolojik alt yapının ve 3G teknolojisinin aktif olarak kullanılması, müşteri memnuniyeti, finansman yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi açısından önemli katkılar sağlamakta, analiz süreleri kısalmakta, okuma ve faturalama da hız ve güven sağlanmaktadır.