Kayıp Kaçakların Azaltılması İçin Akıllı Şebeke Yönetimi

İstanbul’da kayıp/kaçak oranı yüzde 24 civarında olup Avrupa ortalamasının yüzde 14 üstünde kayıp/kaçak oranı mevcuttur.Bu oranın düşürülmesi için izole alanlar oluşturarak bu bölgeleri besleyen şebekeye debimetre cihazı konularak şebeke yönetilmesi önem arz etmiştir.

İçilebilir su kaynaklarının kısıtlı olması ve özellikle büyük şehirlerde suya erişim ve şebeke işletim maliyetlerinin her geçen gün artması, mevcut içme suyu şebekesindeki su kayıp/kaçaklarının izlenmesini ve kontrolünü daha önemli bir hale getirmektedir. İstanbul’da kayıp/kaçak oranı  yüzde 24 civarında olup Avrupa ortalamasının yüzde 14 üstünde kayıp/kaçak oranı mevcuttur.Bu oranın düşürülmesi için izole alanlar oluşturarak bu bölgeleri besleyen şebekeye debimetre  cihazı konularak şebeke yönetilmesi  önem arz etmiştir.

Akıllı şebeke Yönetimi için ilk olarak; Şebeke suyu kullanan binalar tespit edilerek debimetre izole bölgeleri oluşturuldu.Bu bölgeler coğrafi bilgi sistemi veritabanımıza işlendi. Coğrafi bilgi sistemimizde izole zone lar tespit edilerek bu kısımları besleyen şebeke ve debimetrelerin konulacağı noktalar  tespit edilmiş  oldu.

Debimetre bölgelerine ait  binalar Bilgi İşlem Abone veritabanına işlenip bina ve sözleşme bilgileri eşleştirilerek kayıp/kaçak çalışması veri tabanı oluşturuldu. Debimetrelerin endeks ve basınç değerleri  GPRS modem aracılığı ile ftp servera text dosyası olarak getirildi ve web servis  aracılığıyla  bu dosyadaki veriler otomatik olarak İSKİ veritabanına gönderen sistem  devreye alınarak 15 dakikalık ortalama basınç ve endeks değerlerini  24 saat kesintiye uğramadan alarak  bilgi akışını sağlamış olduk.izole bölgenin toplamının iki tarih arasında ne kadar   su tükettiği ve uygulanan basınç  bilgisine böylece  sahip olundu.

DMA(Distirct Meter Area) bölgeleri adı verilen  izole bölgelere ait abone  tüketimleri bilgisi her ay online olarak  tahakkuk ettirilerek  veritabanımıza işlenmektedir.

İSKİ ye ait  terfi merkezlerinden ve depolardan  çıkan borulardaki Enerjili Scada sistemimizdeki büyük çaplı  debimetrelerden   ve izole bölgeleri besleyen şebekedeki  debimetre cihazlarından gelen değerlerin veritabanımıza dahil olmasından sonra abone veritabanımızdaki tahakkuk edilmiş  aylık abone metreküp değerleriyle birleştirilerek bir temiz su hattının arıtma tesisinden çıktıktan sonra  aboneye ulaşıncaya kadar  tüm bileşenlerin tükettiği endeks ve basınç  bilgisi  tek bir veritabanında  toplanmış oldu.

Oluşturulan tüm veriler anlamlı hale getirilerek veri ambarında raporlandı ve coğrafi bilgi sistemine işlenerek kayıp/kaçak takip kriterlerine göre otomatik oluşturulan tablolar ile Şube yöneticileri kendi debimetre bölgelerini yorumlayıp  saha çalışması ve basınç kontrolü  yapabilecek duruma geldiler.yine otomatik olarak üretilen alarmlar ile şebekeye müdahele edilmesi için iş emirleri  çıkarılabilecektir.

Bu sistemle aylık faturalandırma ile otomatik güncellenen verilere göre her bir DMA bölgesinin Kayıp/Kaçak oranları harita üzerinden (CBS) İSKİ genelinde takip edilebilecek hale gelmiştir.kayıp suyun ana isale hatlarında mı yoksa  abone ye yakın hatlarda mı oluştuğunu tespit edebilecek ve o noktaya yoğunlaşabilecektir.

Ayrıca Mevcut debimetre bölgelerinde kayıp/kaçak oranları, abone adedi, tüketim, nüfus, abone başına düşen kişi sayısı, kişi başına günlük tüketim,  max. debi, min. debi gibi çeşitli değerlerin bir araya toplanması  sayesinde akıllı şebeke yönetimi baştan uca gerçekleştirilebilmektedir.