CBS Portal

http://cbsportal.iski.gov.tr, HTML5 tabanlı pure Javascript kullanılarak geliştirilmiştir.

İSKABİS modülü tamamen İSKİ CBS Şube Müdürlüğü tarafından  yazılmıştır. Uygulamada yapılan herhangi bir edit online olarak veritabanına yansımaktadır. Ugulamada her türlü konumsal sorgulama yapılabilmekte ve raporları oluşturulabilmektedir. 

Bu web tabanlı istemci yazılımına hiçbir eklenti (ActiveX, Silverlight, Flex vb.) yüklemeye gerek yoktur. Uygulama Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari, Maxthon, Yandex tarayıcıları üzerinde sorunsuz olarak çalışabilir. HTML5 ile geliştirilmiş web tabanlı istemciye Windows, Linux, Android, IOS gibi tüm işletim sistemlerinde, HTML5 destekli tüm tarayıcılardan ulaşılabilir.

Uygulama, herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan bilgisayarlarda normal modda, tabletler ve cep telefonlarında mobil modda kullanılabilir. HTML5’in tüm platformlarda çalışabilme yeteneği sayesinde birçok yazılım yapılmasına gerek kalmadan, işletim sistemi ve donanımdan bağımsız, sadece çözünürlüğe bakarak tek bir yazılımda mobil ve masaüstü görünümdedir.

Yazılım, istemci-sunucu ilişkisi korunarak vektör veri ile çalışabilmektedir. Vektör verinin istemciden sunucuya gönderilmesi sırasında düşük bant genişlikleri düşünülmüştür, her bir title’ın boyutu ortalama 30 kb'ı geçmeyerek, en fazla 100 kb’dır. Uygulama,  projeksiyonu tanımlanmış;  vektör,  raster (ortofoto, google, bing vb...) veriyi istemcide gerçek zamanlı olarak (on-the-fly) haritanın projeksiyonuna döndürebilir.

Vektör veride yapılabilen tüm düzenleme ve çizim işlemlerinde gerçek zamanlı projeksiyon desteği vardır. Yazılım projeksiyonsuz verilerde de çalışabilir. Yazılım istemci tarafında, yaygın olarak kullanılan EPSG veri tabanındaki tüm projeksiyon kodları ile çalışabilir.

Yazılımın kullandığı semboloji kuralları CBS konusunda dünya standartlarını belirleyen OGC (Open GIS Consortium) SE (Symbology Encoding) ile tanımlanmıştır. Yazılım Google, Bing, Open Street, Ovi harita servislerini altlık olarak sorunsuzca kullanılabilir.

Uygulamada verilere ve bazı verilerin detayına kullanıcı yetkisine göre erişilebilir. Uygulamaya yüklenen tüm modüller kullanıcı yetkileri çerçevesindedir.

Uygulama hem Türkçe hem de İngilizce olarak kullanılabilir.