AKILI SAYAÇ ve Yönetim Sistemi

Akıllı sayaçlar akıllı şebekelerin bir parçası olup, abonenin tükettiği su miktarının, sahada herhangi bir iş gücü gerektirmeden, uzaktan takip ve kontrolünün yapılarak, anlık olarak ölçülebildiği sayaç türüdür.

Dünya da ve ülkemizde yüksek öneme sahip olan su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu konuları, dağıtılan suyun yüksek doğrulukla ölçümü ve kayıp kaçakların tespitini de aynı derecede önemli hale getirmektedir. İstanbul gibi nüfus oranının hızla arttığı bir şehirde, temiz su kaynaklarının tükenmeye başlaması akıllı şebekeler konusuna eğilimin artmasına sebep olmaktadır.

Akıllı sayaçlar akıllı şebekelerin bir parçası olup, abonenin tükettiği su miktarının, sahada herhangi bir iş gücü gerektirmeden, uzaktan takip ve kontrolünün yapılarak, anlık olarak ölçülebildiği sayaç türüdür.

Akıllı sayaçlar, uzaktan bilgi raporlara özelliğine sahiptir ve saat de bir veya daha az aralıklarla iski tarafından yönetilen ağ ve güvenlik sistemi ile weblogic üzerinden web servisler aracılığıyla gerçek zamanlı bilgi akışı sağlanabilecektir.

İski de kayıp kaçak çalışmalarında uygulanan mevcut sistemlere temel olacak verinin anlık takip ve analizi daha verimli su politikaların geliştirmesine imkân sağlayacaktır.

Çift yönlü iletişim sağlanarak kaynaktan(sayaçtan) merkeze veri aktarımı ve merkezden kaynağa komut gönderimi yapılabilmekle birlikte hem tüketicinin hem de kurumun kontrolü sağlanabilecektir. Bu da acil durumlarda kendi kendini iyileştirme özellikleri olan,  insan gücünü minimize eden bir kontrol sistemi halini gelecektir (örneğin su açma -kapama işlemi).Dolayısıyla sahada çalışan personel sayısı azalacaktır.

Tüketicinin, tükettiği su miktarını iski-web ya da mobil üzerinden takip edebilmesi sağlanacaktır. Tüketici, tükettiği su miktarını kontrol ederek tüketimini düşürebilir. Farkındalık oluşturmasıyla birlikte su tasarrufuna eğilim sağlanacağı öngörülmektedir.

Akıllı sayaç kullanımı ile birlikte şebekedeki problemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi sağlanır. Böylelikle şebekenin üretim ve dağıtım ile ilgili herhangi bir noktasında oraya çıkacak bir problemin genel olarak tüm kullanıcıları etkilemesinin de önüne geçilmiş olacak.

Akıllı sayaçlarla birlikte otomatik sayaç okuma sistemi, hızlı faturalandırma, müşteri takip , arıza tespit ve talep yönetimi en düşük insan gücü kullanılarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. İş gücünden ve zamandan tasarruf edilerek, klasik sayaç ve şebeke sistemlerinde insan eliyle yönetilmelerinin doğasından dolayı ortaya çıkabilecek hatalar bertaraf edilmiş olur. Bu da yapılan itirazların minimize edilerek, abone memnuniyetini maksimize edilmesini sağlayacaktır.

Akıllı şebekeler, yakın gelecekte kullanımı öngörülen akıllı cihazların (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vs.) etkin bir şekilde uzaktan kontrolü için alt yapı sağlar. Aynı zamanda elde edilen bu veriler veri madenciliği teknikleri ile analiz edilerek ilgili kurum ve bireyler için raporlanması sağlanabilecektir.

Iski 'nin büyük önem verdiği bilginin korunmasına ilişkin temel esaslar dikkate alınarak, verinin mümkün olduğu kadar kaynağa yakın bir noktada koruma altına alınması sağlanacaktır.