Emine OĞUZ

Atık Su Laboratuvar Şube Müdürü
Görevi:
Atıksu Laboratuvar Şube Müdürü
E-Mail:
eacet@iski.gov.tr

1976 yılı Tekirdağ doğumludur. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde tamamlamıştır. 1998-2008 yıllarında İSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Müdürlüğü’nde Biyolog olarak görev yapmıştır. 2008 yılında New York Polytechnic Institute’de Biyoteknoloji alanında yüksek lisans eğitimine başlamış ve Columbia University Biomedical Engineering’te bir dönem Teaching Assistant görevi yapmıştır.

2010 yılında İSTAÇ A.Ş.’de Proje Müdürlüğü’nde AR-GE bölümünde görevlendirilmiştir. 2011 yılında İSKİ Laboratuvar Şube Müdürlüğünde çalışmaya başlayıp 30.11.2012’de Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürü olarak atanmıştır. Halen Atıksu Laboratuvar Şube Müdürlüğü görevini üstlenmektedir.