Bilge BÜDEYRİ

Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı
Görevi:
Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı
E-posta:
bbudeyri@iski.gov.tr

1977 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Teknik üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde lisansını, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Araştırması Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Bölge Planlaması Bilim Dalında Master programına (tez aşamasında) devam etmektedir. 2012 yılında Connecticut Üniversitesinde Liderlik, Sivil Girişimcilik, Proje Yönetimi eğitimleri aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Proje Yöneticisi ve İmar Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2016 yılından itibaren İSKİ'de görev yapmaya başladı İşletmeler Dairesi Başkanı olarakta görev yapan Büdeyri, halen Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.