İSKİ'de Kalite

SU GİBİ AZİZ OLMAK İÇİN; MÜKEMMELİK VE KALİTE
Nüfus hareketi 20 milyonu geçen bir metropole, günde 3 milyon metreküp kaliteli ve içilebilir suyu kesintisiz bir şekilde sağlamak… Oluşan 3,5 milyon metreküp suyu arıtmak… Şehrin bugünkü içme suyu ihtiyacını karşılarken yarın ihtiyaç duyacağı suyu hesaplamak ve ona göre yatırım yapmak… Buna paralel olarak, oluşacak atıksu miktarına göre yeni tesisler inşa etmek ve gerekli altyapıyı planlamak… Su ve atıksu hizmetlerinde 7/24 İstanbulluların memnuniyetini sağlamak… Dünyadaki suyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek… Küresel ısınmanın etkilerine göre planlamalar yapmak… Türkiye’nin lider su ve kanalizasyon idaresi olarak su sektöründe yerli milli üretime, dijital dönüşüme öncülük etmek… Ve bütün bunları mükemmellik ve kalite hedefiyle hayata geçirmek…
Hem su/atıksu tesis işletmeciliği hem de yatırım faaliyetleriyle dünyanın en büyük su kurumlarından biri olan İSKİ; her biri onlarca alt başlık içeren bu görevlerin tümünü gerçekleştiriyor
Bu faaliyetlerimizle beraber; “kaliteli ve mükemmel” bir şekilde yürümesini hedeflediğimiz bir su ve atıksu sistemimiz var. Bu doğrultuda hem kendimizi sürekli test ederek ölçmek ve hem de daha ileri noktalara gidebilmek için uluslararası kalite testlerine büyük önem veriyoruz. Uluslararası normlara uygunluğun sağlanması, kurum içerisindeki süreçlerin bu standartlar vasıtasıyla iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve kurumun gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Entegre Kalite Yönetim Sistemini kurduk.
Entegre Kalite Yönetim Sistemi Projesi kapsamında;
 ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi,
 ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti,
 ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi,
 ISO 22301:2012 İş Sürekliliği,
 ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği,
 ISO 31000:2018 Risk Yönetimi,
 ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi,
 ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği,
 ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi
sistemlerini kurumumuza kazandırdık. Kurumumuzda halihazırda yürüttüğümüz ISO 17025 :2012 Laboratuvar Akreditasyonu ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bu sayıyı 11e çıkarttık.
Entegre Kalite Yönetim Sisteminde bu çalışmaları yürütürken; 27 Nisan 2018 tarihinde Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesine imza atarak EFQM Mükemmellik Modeli ile yolumuza devam etme kararı aldık. Kısa zamanda gösterdiğimiz çaba ile gerçekleştirilmesi güç bir başarıya imza atarak 13-14 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 27. Kalite Kongresi’nde EFQM 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi almaya hak kazandık.
İSKİ’nin dünyanın önemli su ve kanalizasyon kurumlarından biri olduğu düşünüldüğünde bu faaliyetler; hem ülkemiz su sektörünün kalite ve mükemmellik kavramlarına hem de İdaremizin uluslararası alandaki gücüne büyük katkı sağlayacaktır.
Bütün bunların yanı sıra; hepimizin bildiği gibi su; bütün canlıların temel ihtiyaç maddesi, hayatın başlangıcıdır. Suyla ilgili büyük bir hafızaya sahip kurum kültürümüzde su hizmeti, kutsal bir hizmet kabul edilir. İşte bu yüzden mükemmellik ve kalite hedefleri aslında, bir bardak suyu daha iyi sunmamıza ve böylece bizi “su gibi aziz ol”maya daha çok yaklaştıracaktır.