İskabis Teknolojisi

 

İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi, veri girişlerinin daha hızlı ve şebeke bütünlüğü içerisinde yapılmasını hedefleyen, her türlü GIS Analizi, modelleme ve senaryo yönetimi, tematik (konulu) harita üretimi vb. işlevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlanan bir GIS projesidir. Bir başka deyişle İSKABİS, İstanbul içmesuyu, atıksu-yağmursuyu altyapı ve üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif network analizleri ile modelleme çalışmalarının yapılabildiği bir coğrafi bilgi sistemi uygulamasıdır.

Bu çalışmaların tümünde,
- Konumsal sorgulama (Haritadan bilgi alma-sözel bilgiden haritaya ulaşma),   
- Network (şebeke), topoloji ve istatistiksel analizler,
- Modelleme ve Senaryo üretimi/yönetimi,
- Tematik (Konulu-Görsel) Harita Üretimi
- Internet/Intranet araçlarını kullanabilecek fonksiyonel bir sistem oluşturulmuştur.

İSKABİS projesi, 5 temel alanda yürütülmektedir:
1-İçmesuyu temini ve dağıtım sistemi,
2-Atıksu-Yağmursuyu Şebekesi, Toplayıcıları ve Uzaklaştırma Sistemi,
3-Tüm İSKİ Üstyapı Tesisleri,
4-İçmesuyu Havzalarının Kontrolü,
5-Kent Bilgi Sistemi, Afet Yönetimi Bilgi Sistemi (EMIS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ile entegrasyon.