Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma TesisiGünlük arıtma kapasitesi 100.000 m3 olan Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; 2009 yılında hizmete alınmıştır. Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe İlçelerinin atıksularını arıtarak 500.000 kişiye hizmet eden tesis; 1998 yılında 150.000 m3 kapasite ile hizmete alınan Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'yle aynı bölgede bulunmaktadır.

Tesiste oluşan termal çamur kurutularak ek yakıt olarak değerlendirilmektedir. Tesise alınan atıksulardan kaynaklanan koku; ozon, ultraviyole ve biotrickling sistemleri ile çözümlenmiştir.

Atıksuları karbon, azot, fosfor giderimi sağlayarak arıtan tesiste enerji üretimi için kojenerasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede doğalgaz ile Gaz Türbini'nde tesis elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Tesiste atık egzoz ısısı ile arıtma çamuru ilave enerji gerekmeksizin kurutulmakta ve arıtma çamuru, faydalı ürüne dönüştürülmektedir. Ayrıca tesise ilave edilen Çamur Çürütme Tankı ile tesis bünyesinde biyogaz üretilmektedir.

Tuzla Atıksu Arıtma Tesisleri 17 ana üniteden oluşmaktadır;

1) Giriş Yapısı ve Terfi Merkezi
2) İnce Izgaralar ve Havalandırmalı Kum Tutucuları
3) Ön Çöktürme Havuzları
4) Biyolojik Fosfor Ünitesi
5) Havalandırma Havuzları
6) Son Çökeltme Havuzları
7) Fazla Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
8) Anaerobik Çamur Çürütücüler ve Metan Gazı Toplama Tankı-Atık Gaz Yakıcı
9) Çürütülmüş Çamur Mekanik Susuzlaştırma (Santrifüj) Ünitesi
10) Çamur Kurutma Ünitesi
11) Kojenerasyon Ünitesi
12) Desülfirizasyon  Ünitesi
13) Koku Giderim  Üniteleri
14) Derin Deniz Deşarjı Yapısı
15) Laboratuvar ve Atölyeler
16) Otomasyon Odası
17) Enerji Temini