Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi2000 Yılında hizmete alınan Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 7.000 kişilik nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tesise gelen atıksular giriş yapısından alınmaktadır. Daha sonra ızgaradan geçirilen sular terfi haznesindeki dalgıç pompa vasıtası ile reaktör tanklarına nakledilmektedir. Arıtılan su önce temiz su tankına, buradan da dalgıç pompa ile göl havzasına iletilmektedir.

Günlük arıtma kapasitesi 1.730 m3 olan tesis, Terkos Gölü Havzası'nı korumak amacıyla Terkos (Durusu) Bölgesi'ne hizmet vermektedir.

Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3 ana üniteden oluşmaktadır;

1) Atıksu Giriş Yapısı
2) Havalandırma Havuzu
3) Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi