Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma TesisiGünlük arıtma kapasitesi 400.000 m3 olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; 2012 yılında hizmete alınmıştır. Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt İlçelerinde yaklaşık 1.600.000 kişinin atıksularını arıtmaktadır.

Hizmet verdiği havza alanı yaklaşık 438 km2 olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Ambarlı Havzası'nın atıksu arıtma problemini sona erdirecek, bölgenin denizlerini, derelerini ve Küçükçekmece Gölü’nü atıksu tehdidinden kurtaracak bir yatırımdır.

Tesisle yılda 54.750 ton çamurun denize dökülmesi engellenmekte, yılda 146.000.000 m³ atıksuyun arıtılması sağlanmaktadır.

Atıksuları, azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma yöntemleriyle arıttıktan sonra alıcı ortama veren tesiste arıtılan suların bir kısmı, dezenfeksiyondan geçirilerek ihtiyaç doğrultusunda çevre sulama ve sanayide kullanılabilmektedir. Bu aynı zamanda yeni bir su kaynağı demektir. Ayrıca; tesisten çıkan katı malzeme, susuzlaştırma ve kurutma işleminin ardından sanayi tesislerinde ikincil yakıt olarak kullanılabilmekte, kojenerasyon ünitesi sayesinde tesisin enerji ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 23 ana üniteden oluşmaktadır;

1) Kaba Izgara Yapısı
2) Giriş Terfi Merkezi
3) İnce Izgara Ünitesi
4) Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
5) Ön Çöktürme Havuzu
6) Biyofosfor Havuzları
7) Havalandırma Havuzu
8) Turbo Blower Binası
9) Son Çöktürme Havuzları
10) Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu
11) Çamur Yoğunlaştırma
12) Anaerobik Çamur Çürütme Ünitesi
13) Gaz Depolama Tankları
14) Çamur Susuzlaştırma
15) Harici Çamur Kabul Ünitesi
16) Çamur Kurutma Ünitesi
17) Kuru Ürün Depolama Ünitesi
18) Ozon Ünitesi
19) Biyofiltre Ünitesi
20) Geri Kazanım Ünitesi
21) Enerji Temini-Kojenerasyon
22) Otomasyon Sistemi
23) Laboratuvar ve İşletme Binası