Arıtma Tesisleri

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İstanbulluların musluklarından akan suyun; sağlıklı, kaliteli ve içilebilir olması için, gerçekleştirilen yatırımlarla içmesuyu arıtma tesisleri inşa ediliyor.

Su kaynaklarından içmesuyu arıtma tesislerine iletilen su, önce havalandırma havuzlarından geçirilir. Burada suyun çözülmüş oksijen konsantrasyonu artırılarak demir ve mangan oksidasyonu sağlanır. Suya istenmeyen tat ve koku veren uçucu maddeler de uçurularak atmosfere verilir.

Havalandırma ünitesinden sonra klorlama ve ozonlama gibi yöntemlerle mikroorganizmaların dezenfeksiyonu ve diğer kirleticilerin oksidasyonu sağlanır. İkinci aşamada suya koagülant maddeler ilave edilir. Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, çöktürme (durultucu) ve kum filtrelerinden geçirilerek organik ve inorganik kirleticilerin sudan uzaklaştırılması sağlanır.

Son aşamada arıtılan su, son dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur ve içmesuyu standartlarına uygun halde tüketilmek üzere dağıtım sistemine sunulur.

İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi, laboratuvarlarda analiz edilmekte, analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Aylık olarak güncellenen Su Kalite Raporlarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
 

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

 

İSKİ, atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması, su kaynaklarının, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nin atıksu tehdidinden kurtarılması için “ileri biyolojik” arıtmayla işletilen tesisleri İstanbul’a kazandırıyor.

Kullanılarak atıksuya dönüşen sular, atıksu şebekesi, kolektör ve tünellerle toplanarak atıksu arıtma tesislerine ulaşır.

İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri inşa edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı gözönünde bulundurularak ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, daha sonra biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.

İSKİ, devam eden Selimpaşa, Silivri ve Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleriyle, planlanan Ambarlı, Büyükçekmece, Paşaköy ve Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri gibi yatırımlarıyla Marmara’ya deşarjlarda %100 ileri biyolojik arıtma ve toplamda %99 arıtma hedefini gerçekleştirmiş olacak.