SU TASARRUFU UMUT VERİYOR

28.12.2015

SU TASARRUFU UMUT VERİYOR

20-06-2007   

    

   Yağış döneminin kurak geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı geçmiş yıllara göre oldukça düşük. Ancak yeni projelerin yanı sıra tasarruflu su kullanımı devam ederse mevcut su kaynakları İstanbul’a daha uzun süre yetebilecek...

   İstanbul yüzeysel su kaynaklarıyla beslenmektedir. Yağışlarla gelen sular barajlarda toplanır ve yıl boyunca şehre bu kaynaklardan su verilir. Ancak İstanbul’un bulunduğu konum itibariyle büyük tatlı su kaynaklarına uzak olması nedeniyle, tarih boyunca şehre su ulaştırmak büyük maliyetler alan zorlu bir süreç olmuştur.

   Bugün İstanbul nüfusu itibariyle dünyanın en büyük birkaç metropolünden biridir. Sanayinin gelişmesi; eğitim, kültür ve turizmin yanı sıra finans yönetiminin merkezi konumuna gelmesi şehri sürekli cazip kılan ve göç alan bir konuma getirmiştir. Bütün bunlara bağlı olarak su talebi sürekli artmış, ancak su kaynaklarının uzaklığı sebebiyle yakın zamana kadar su probleminden nihai olarak kurtulamamıştır.

   12 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul’da günlük olarak ortalama 2 milyon m³ su tüketilmektedir. Bu su tüketimi hava sıcaklığına bağlı olarak kış aylarında 1 milyon 800 bin metreküpe kadar düşerken yaz mevsiminde ise 2 milyon 500 bin metreküpe kadar çıkmaktadır.

   İstanbul’un su kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 170 milyon metreküptür. Yıllık olarak İstanbul’da tüketilen su miktarı ise yaklaşık 750 milyon metreküp civarındadır. Yani yıllık yağış miktarı mevsim normallerinde seyrettiği takdirde İstanbul’un su kaynaklarının verimi 1,5 yıl yetecek düzeydedir.

   Bölgemizde son 50 yıllık verilere baktığımızda Aralık – Ocak – Şubat - Mart ve Nisan aylarının yağış ortalaması 389,5 kg’dır. Yine bu süre zarfı içinde bulunduğumuz yılı saymazsak en kurak yılda m2’ye 219,3 kg yağış düşmüştür. Geçtiğimiz aynı dönemde ise İstanbul’a düşen yağış miktarı toplamda yalnızca 121,4 kg olmuştur.

   İstanbul’un diğer bir gerçeği ise su tüketim oranındaki hızlı artıştır. İSKİ müşteri sayısı 10 yıl öncesine nispetle 3 kat artmış ve 4 milyona çıkmıştır. Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile hizmet sahası 3 kat büyümüştür.

   Bugün geldiğimiz noktada İstanbul’un herhangi bir susuzluk tehlikesi yaşamaması için yeni su kaynaklarının acilen devreye alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda İstanbul’un herhangi bir susuzluk yaşamaması için kısa ve uzun vadeli projeksiyonla projeler hazırlandı.

   Bunların başında Melen Projesi geliyor. 2010 yılında bitmesi öngörülen Melen Projesi’nin ilk kademesinin 2007 yılı Eylül ayında tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verildi.

   İstanbul’da Silivri ve civarında olan kuyulara yenilerini ekleyerek yeraltı suyu kapasitesini günlük 50.000 m3 kapasiteye ulaştırdık. Bu da yaklaşık 340.000 kişinin günlük su ihtiyacına tekabül ediyor.

   Su kaçaklarıyla etkin mücadele yürüterek kayıp ve kaçak oranını minimum seviyeye çekilecek.

   Istrancalar Projesi’nin 3 ve 4. kısım projelerine start veriliyor.

   Yeşilçay Nehri üzerinde İsaköy ve Sungurlu Barajları’nı inşa ederek yıllık 190 milyon metreküp su sağlanacak.

   Gerçekleştireceğimiz bu kısa ve uzun vadeli projelerimizle birlikte İstanbul’un içinde bulunduğumuz yıl içerisinde de herhangi bir susuzluk tehlikesiyle karşılaşmaması için şüphesiz ki en önemli kaynak İstanbullular’ın su tüketim alışkanlıklarına dikkat ederek boşa akan suyu tasarruf yoluyla engellemektir. Bu doğrultuda bilim otoriteleri, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler tarafından çeşitli yollarla kamuoyu bilinçlendirilmektedir.

   İstanbul’a günlük olarak verdiğimiz su miktarına baktığımızda, günlük olarak verdiğimiz su miktarı geçtiğimiz yıl aynı tarih itibariyle 250-300 bin metreküp civarında düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak bu yeterli değildir. Su gelirinden başka geliri olmayan İSKİ açısından bakıldığında su tüketiminin azalması maddi anlamda gelir azalmasına sebep olsa da İstanbul’un yakın gelecekte bir susuzluk yaşamaması için su tasarrufuna daha fazla riayet edildiği takdirde mevcut su daha uzun süre İstanbul’a yetebilecek.

   Uyarılarımızı dikkate alarak su tasarrufunu bir görev olarak algılayan İstanbullulara teşekkür ediyor, bugün geldiğimiz noktayı hep birlikte daha ileriye taşıyarak, suyumuzu daha tasarruflu kullanarak içinde bulunduğumuz kurak mevsimi susuz kalmadan atlatacağımıza inanıyoruz.