Kamuoyu’nun Dikkatine!

1 Şubat 2018 tarihinde Sözcü Gazetesi ve Fox TV Kanalında İstanbul’da 580 bin hane ve işyerinin faturası ödenmediği için susuz olduğu, toplam borç tutarının ise 4 milyar 938 milyon TL olduğu gibi tamamen hatalı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici haberler yayınlanmıştır. 

Söz konusu haberler Kurumumuzca yalanlanmış ve ilgili medya organlarına tekzip metinleri gönderilmiştir. 

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından söz konusu tekzip metnini siz saygıdeğer İstanbullular ile de paylaşmak istiyoruz;  

Bahse konu olan haberde yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam’ın soru önergesine verilen cevaba dayandırılan iddiaların tamamı hatalıdır. Şöyle ki; 

- Haberde İstanbul’daki hanelerin 4 milyar 938 milyon TL tutarında borcu olduğu ifade edilmiştir. Bu tutar ilgili önergeye verilen cevapta da belirtildiği üzere sadece 537 milyon 181 bin TL’dir. 

- Bir diğer iddia ise 580 bin adet konut ve işyerinin suyunun, faturaları ödenemediği için kesik olduğudur. Böyle bir rakam doğru değildir.

Özel şirketler ya da kamu kurumları eliyle yürütülen ücretli tüm hizmetlerin (telefon, elektrik, su, internet vb.) ücretlerinin abonelerce ödenmesi gerekmektedir. Sıralı periyotlar boyunca ücreti ödenmeyen hizmetler tüm kurumlarca durdurulur ve takip işlemi başlatılır. Kurumumuzca mevzuatımızda belirtilen tutar ve dönem aşıldığı takdirde tüm hizmet veren kurumlarda olduğu gibi hizmet durdurulur ve ödeme işleminin ardından açma işlemi yapılır. 2017 yılında Kurumumuzda bu işlemin aylık uygulama ortalaması sadece 58 bin adettir ve ilgili önergeye verilen cevapta da açıkça belirtilmiştir. 580 bin 201 adet işlem sayısı ise 2017 yılı Ocak – Ekim ayları arasında gerçekleştirilen tüm kapama işlemlerinin (çoğu tekrar kullanıma açılan) toplam sayısıdır. 

- Haberlerdeki son iddia ise 2017 yılında vatandaşlardan 6 milyar 636 milyon 903 bin TL açma-kapama bedeli alındığıdır. Habere kaynak olarak gösterilen önergeye verilen cevapta açıkça yazılan, rakamla ve yazıyla da ifade edilen tutar 6 milyar 636 milyon 903 bin TL değil, 6 milyon 636 bin 903 TL’dir.

Dolayısıyla resmi yazımız ortada iken, haberde yer alan iddiaların bu derece hatalar (!) ile verilmesi ve kamuoyunu yanıltması gazeteciliğin en önemli kurallarından olan “kamuoyunu doğru bilgilendirme” etik değerlerinden son derece uzaktır. 

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.