İSTANBUL'A 1,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

28.12.2015

İSTANBUL’A 1,5 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

16-05-2008

   İSKİ’nin 2007 faaliyet raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi tarafından onaylandı. Raporu meclis’e sunan İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural; “2007’de 1 milyar 416 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2008 yılında da 1 milyar 562 milyon TL yatırımla, su ve çevre projelerine hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

   İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2007 faaliyet raporu’nu oyçokluğu ile onayladı. Faaliyet raporu’nu Belediye meclisi’ne sunan İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, yapılan yeni yatırımlar ve su havzalarının korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde İstanbulluları susuz bırakmadıklarını belirterek, İstanbul’a yapacakları yatırımlarla yeni su kaynakları kazandıracaklarını söyledi.

İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural’ın genel kurul konuşmasının tam metni:

Sayın başkan, değerli genel kurul üyeleri,

   İSKİ Genel Müdürlüğümüz’ün 2007 yılı faaliyet raporu ve bilançonun görüşüldüğü genel kurul toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.

   İstanbul gibi bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, adeta dünyanın merkezi konumunda olan bu eşsiz coğrafyada nimetlerin en azizi olan suyu İstanbullulara ulaştırma görevini yürütmenin büyük onuru ve sorumluluğunu taşıdığımızı ifade ederken, sizlerin katkılarıyla İstanbul'u en kurak dönemde dahi susuz bırakmamanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum.

Sayın Başkan değerli meclis üyeleri,

   İstanbul’u anlatırken nüfusun artmasına bağlı olarak ulaşım, eğitim, konut gibi ihtiyaçların sürekli arttığını vurgularız. Nüfusun artması aynı zamanda su kaynaklarının ve atıksu altyapısının da bu ölçüde sürekli geliştirilmesini zorunlu kılıyor. İstanbul’un nüfusu her yıl 300 - 400 bin civarında artıyor. Şehrimizin ticaret merkezi ve geçiş güzergahında olması da günlük nüfusun yerleşik nüfusun çok üzerinde olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor. Tüm bu veriler doğrultusunda İstanbul’da susuzluk yaşanmaması, çevre problemlerinin adım adım çözülmesi, sürekli artan talebin daha da ötesinde bir gayretle çalışmanın neticesinde oluyor.

   Malumlarınız olduğu üzere İstanbul yüzeysel su kaynaklarıyla beslenmektedir. Halbuki dünya metropollerine baktığımızda Paris, Kahire gibi birçok şehrin nehir havzalarında kurulmuş olduğunu görüyoruz. Ancak İstanbul diğer metropoller gibi bir nehirden yoksun olması sebebiyle tarih boyunca daima su sıkıntısı çekmiştir. İstanbul’un su kaynakları yağışlarla gelen suların baraj ve göllerde toplanması ile oluşmaktadır. Su kaynaklarını İstanbul için olmazsa olmaz kabul ederek adeta milli bir mesele hassasıyetiyle korumak zorundayız. Huzurlarınızda bu hususta desteklerinizi beklediğimi bir kez daha belirtmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli üyeler,

   Kurum olarak bizim görevimiz, kesintisiz bir şekilde musluklardan suyun akmasını temin etmektir. Görevimizin bilinciyle su kaynaklarının geliştirilmesi noktasındaki çalışmalarımızı sürdürürken İstanbulluları da mevcut kaynaklarla ilgili bilgilendirerek tasarruf desteğiyle kaynakların daha uzun süre yetmesini sağlamaya gayret ettik. Gerek medya desteği, gerek sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımıyla İstanbullular çağrılarımıza kulak vererek kısmi de olsa tasarruf yoluna gittiler. Bu sayede 2007 yılı içinde abone sayısındaki artışa rağmen bir önceki yıla nispetle daha az su tüketilmiş ve şehre toplam 714 milyon metreküp su verilmiştir.

   İstanbulluların tasarrufu geçici bir davranış olarak değil su kullanım bilinci şeklinde algılayacağına inanıyorum.

   Su kaynaklarını geliştirme çalışmalarımız ilk gündem maddemizi oluşturuyor. Bu noktada;

   - Melen-Darlık arasına inşa edeceğimiz isale hattıyla Melen sisteminden daha fazla su alma imkanımız olacak. Proje aşamasında olan sistemi 2009 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.

   - Rezve Deresi’nden Pabuçdere Barajı’na kadar inşa edeceğimiz isale hattıyla yıllık 188 milyon metreküplük yeni bir kaynak kazanmış olacağız. Kamuoyunda oluşan duyarlılık sebebiyle projemizi revize ederek isale hattının güzergahını Longoz Ormanları’nın dışına alarak kısmen denizden geçecek şekilde planladık.

   - Yeşilçay sistemi üzerine yapılması planlanan İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz barajları’nin proje çalışmaları devam ediyor. Bu sistemle İstanbul’un su kaynaklarına 306 milyon metreküp su temin edeceğiz.

   - Su kaynaklarının etrafına yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile barajın ömrünü uzatıyoruz. Yeşil kuşak projemizle 2008 yılı içerisinde 50 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. 2009 yılı sonuna kadar diktiğimiz ağaç sayısı 400 bine ulaşacak. Yaptığımız bu çalışmayla su kaynaklarını kaçak yapılaşma, erozyon, buharlaşma gibi olumsuz etkenlerden koruyoruz.

   Konuşmamın bu bölümünde 2007 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlardan kısaca bahsetmek istiyorum.

   - 2007 yılı içerisinde 10 km uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdik, böylece İstanbul’da ıslah edilmiş dere uzunluğu 313 km’ye ulaştı.

   - Bazı dere yataklarında birikerek koku ve taşkın şeklinde çevreye zarar veren çamur ve tortu kaldırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz.Geçtiğimiz yıl boyunca yapılan tarama çalışmalarıyla 122 milyon metreküp çamur ve tortu bertaraf edildi.

   - Bir yıl içinde 1064 km içmesuyu şebekesi ve 1170 km atıksu şebekesi imalatı gerçekleştirdik.

   - 1 milyar 416 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek yatırım programında % 96’lik başarı sağladık.

   - Havzalarımız etrafında yeni yapılaşmaya müsaade etmediğimiz gibi mutlak koruma alanında yaptığımız kamulaştırma çalışmaları kapsamında 387 adet yapının yıkımını gerçekleştirdik.

   - Müşteri sayımız 2007 yılı sonunda 4,6 milyona ulaşmıştır. Müşteri memnuniyetini esas alarak, genişleyen hizmet alanımızda içmesuyu ve atıksu hizmetlerini dünya ölçeğindeki kalitede İstanbullulara ulaştırmaya devam edeceğiz.

   1 milyar 562 milyon TL’lik 2008 yılı yatırım programımızda ise 29 belde ve 48 köyün kaliteli ve güvenli İSKİ suyuna kavuşturulması, 615 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi ve isale hattının döşenmesi ile 50 bin metreküplük içmesuyu deposu ve 8 terfi merkezinin inşa edilmesi, 1180 km uzunluğunda atıksu şebekesi, kolektörü ve tünelinin inşa edilmesi bulunmaktadır. Gelecek yıllar içinde atıksuların geri kazanımına yönelik yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz.

   Bu kapsamda; Ataköy, Ambarlı, Paşaköy II. kademe ve Tuzla II. kademe olmak üzere 4 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin inşaatları devam etmekte olup 2009 ve 2010 yıllarında hizmete alınacaktır.

   Atıksuların geri kazanımı hem yeni bir su kaynağı gibi değerlendirilmekte hem de su kaynaklarının kirlenmesini ve azalmasını önlemektedir. Arıtılmış atıksuları bahçe sulamalarında, parklar, rekreasyon alanları, otoyol kenarları, yangın söndürme ve sanayide kullanma yönünde çalışmalarımızi sürdürüyoruz.

Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri,

   Kurum olarak büyük mücadele verdiğimiz bir hususu da sizlerin gündemine getirmek istiyorum. İSKİ bildiğiniz gibi yatırımlarını İstanbullulardan tahsil ettiği su paralarıyla karşılamaktadır. Ödenmemiş her fatura, faturalandırılmadan kullanılan her su İstanbullular’ın hakkını gasp anlamına gelmektedir.

   Bugüne kadar İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz şebeke yenileme faaliyetleriyle şebekelerden kaynaklanan kaçak oranını minimum seviyeye indirmiş durumdayız. Ancak maalesef üzülerek bazı kimselerin kaçak bağlantı yapmak suretiyle hiçbir bedel ödemeden suyu çalmaya tevessül ettiklerine şahit olmaktayız. İş yerleri, eğitim kurumları, spor tesisleri, turizm işletmeleri gibi birçok sektörde karşılaştığımız su hırsızlığıyla mücadelemizde sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaçak ve kayıp su ile mücadelemizde bir yıl boyunca yaptığımız iyıleştirme çalışmalarıyla % 25 seviyesine inmiş durumdayız. Ancak İstanbul için bunu yeterli görmediğimizi ve bu mücadelemizi sürdüreceğimizi de tekrar ifade etmek istiyorum.

   Ekosistemdeki dengelerin insan eliyle bozulduğunun tespit edilmesiyle birlikte, doğal kaynakların değeri ve vazgeçilmezliği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Biz de İSKİ olarak bu duruma dikkat çekmek için 2007 yılında “geleceğimizi tüketmeyelim, suyumuzu israf etmeyelim” başlığı altında su tasarrufuna yönelik kampanyalar düzenledik. Önümüzdeki yıllarda bütün dünyada ve ülkemizde sadece suyun değil tüm doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilincinin daha iyi yerleşmesi temennilerimle, selam ve saygılarımı sunuyorum.