İSTANBUL SAHİLLERİ YÜZÜLEBİLİR KRİTERDE

28.12.2015

İstanbul sahilleri yüzülebilir kriterde...

07-06-2009

 

   İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, İstanbul sahillerinin yüzülebilir kriterlere ulaştığını, içme suyu ve atıksu yatırımlarıyla şehri dünya standartlarına taşıdıklarını söyledi.

   İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, Kağıthane'deki İSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kısa bir süre önce bazı basın yayın organlarında İstanbul sahillerinin yüzülebilir yerleriyle ilgili haberlerin yer aldığını hatırlatarak, sahillerin yüzülebilir kriterlere ulaşmasının hayata geçirdikleri çevre yatırımlarının sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

   İnşa ettikleri atık su şebekeleri, kolektörler, tüneller, dere ıslahları ve atık su arıtma tesisleriyle, atık suları çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtarak alıcı ortama deşarj ettiklerine dikkat çeken Genel Müdür Mevlüt Vural, bu sayede sahillerin adım adım yüzülebilir kriterlere ulaştığının altını çizerek, "2004 yılında İstanbul sahillerinin 78 kilometresi yüzülebilir su kalitesi taşırken, bugün itibariyle yüzülebilir kriterlere ulaşan sahil uzunluğumuz 421 kilometreye ulaşmıştır. 2004'den bu yana sahillerde yaşanan bu değişim, hizmete aldığımız 3 milyar 826 TL'yi bulan çevre yatırımlarıyla gerçekleşmiştir" diye konuştu.

   2005'te yürürlüğe giren "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu" ile hizmet alanlarının 3 kat arttığını, İSKİ görev alanına dahil edilen köy ve beldelerin de kesintisiz, kaliteli suya ulaşabilmesi ve atık suların kontrol altına alınabilmesi için yatırımlara hızla başlandığını anlatan Mevlüt Vural, 2004'ten bu yana 3 bin 791 kilometre uzunluğunda isale hattı ve içme suyu şebekesi, 31 adet 460 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu, 33 adet 71.551 kilovat gücünde pompa istasyonunu kurulduğunu, son 5 yılda içme suyu yatırımlarının toplam maliyetinin 2 milyar 551 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti.

"İSKİ'den su fiyatlarına yeni düzenleme talebi..."

   Hizmet alanlarının 3 kat, yani yüzde 300 artış gösterdiğini, ancak gelirlerindeki artışın ise sadece yüzde 2 olarak gerçekleştiğini dile getiren Vural, İstanbul'un susuzluk sorununun çözebilmek için halen Istrancalar'dan Melen'e uzanan bir mesafedeki kaynaklardan su temin ettiklerini, bu durumun yatırım ve işletme maliyetlerini ciddi oranlarda artırdığını kaydetti.

   İşletme maliyetlerinin en önemli giderinin enerji olduğunu, İSKİ'nin içme suyu pompa istasyonları, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde yoğun enerji tüketiminin gerçekleştiğini belirten Vural, bu enerjinin büyük kısmının özellikle Melen Yeşilçay ve Istrancalar gibi çok uzak mesafelerden suyun taşınmasını sağlayan pompa istasyonlarında harcandığını, Melen suyunun İstanbul'a 225 kilometre mesafeden getirildiğini söyledi. Vural, İSKİ'nin 2007 yılında 102 milyon 115 bin 131 TL olan elektrik giderlerinin 2008'de 174 milyon 368 bin 988 TL'ye yükseldiğini, yani Melen-Yeşilçay sisteminin hizmete girmesinden sonra sadece elektrik giderlerinin yüzde 71 artış gösterdiğini vurguladı.

   Genel Müdür Vural, bunun dışında su arıtımında kullanılan kimyasallarda hizmet alanının büyümesi neticesinde bakım onarım maliyetlerinde olduğu gibi işletme kalemlerinde de ciddi artışların meydana geldiğini, bu durumun enerji dışındaki işletme giderlerini de etkilediğini ve 2007'ye kıyasla işletme giderlerinin yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını belirterek, su fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi amacıyla hazırladıkları teklifi, bu ay içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisine sunacaklarını söyledi.

   İSKİ'nin özerk bir bütçeye sahip olduğunu, tüm içme suyu ve atık su yatırımlarını, su artış gelirleriyle karşılayan ve kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olduğunun altını çizen Vural, su birim fiyatlarının işletme maliyetleri göz önüne alınarak belirlendiğini, su maliyeti ve fiyatının tespitinde suyun temini, dağıtımı, atık suların toplanması, arıtılması, uzaklaştırılması ve işletme giderlerinin önemli faktörler olduğunu söyledi. Mevlüt Vural, İSKİ'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2008 kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere su fiyatlarında artış gösteren bir talepte bulunduğunu, ancak bu talebin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından geri çevrildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

   "İSKİ bütçesindeki gelir gider dengesinin korunması, maliyetli kredi kullanımın asgari düzeyde tutulması, hayati öneme haiz suyun İstanbul halkına sürekli olarak temin edilmesi ve yeni yatırımlara kaynak oluşturulması amacıyla su fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi amacıyla hazırladığımız teklif, bu ay içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacaktır. Teklifimiz kabul edilirse, yeni tarifenin 1 Ağustostan itibaren geçerli olmasını talep ediyoruz. İstanbul'un susuz kalmaması, atık suların çevreye zarar vermeden ulaştırılması, bugüne kadar hayata geçirilen yatırımların sürdürülebilir bir şekilde yönetimi için yeni kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbulluların kentimize sahip çıkma adına yeni fiyat düzenlemesini anlayışla karşılayacağını umuyorum."

   İSKİ Genel Müdürü Vural, mevcut tarifeye göre su fiyatlarının TL üzerinden Konut1: (0-10 metreküpe kadar) 2.13, Konut2: (10-20 metreküp kullanımlar) 3.20, Konut3: (20 metreküpten fazla kullanımlar) 4.26, Tüm İşyeri Kullanımları 4.58, Resmi ve özel okulların tüm kullanımları 2.13, Konutlarda müşterek kalorifer kullanımları 2.13, Konutlarda bahçe sulama 2.13, Resmi ve özel hastaneler 3.20 ve Toplu suda 2.13 olduğunu hatırlattı.

   Vural, tekliflerinin kabul edilmesi halinde ise yeni tarifenin sırayla; Konut1: (0-10 metreküpe kadar) 2.45, Konut2: (10-20 metreküp kullanımlar) 3.68, Konut3: (20 metreküpten fazla kullanımlar) 4.90, Tüm İşyeri Kullanımları 5.27, Resmi ve Özel Okulların tüm kullanımları 2.45, Konutlarda müşterek kalorifer kullanımları 2.45, Konutlarda bahçe sulama 2.45, Resmi ve Özel hastaneler 3.68 ve Toplu Suda 2.45 TL olacağını kaydetti.

"İstanbul'u susuz bırakmadık..."

   Açıklamasının ardından basın mensuplarının yeni su tarifesi hakkındaki sorularını cevaplandıran İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, teklifin bu ay meclise sunulacağını, ancak teklifin kabul edilip edilmemesi konusunda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Mevlüt Vural, İstanbul'da sürdürülebilir bir su idaresinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için böyle bir teklif hazırladıklarını dile getirerek, İstanbulluları şimdiye kadar susuz bırakmadıklarını, bundan sonra da susuz bırakmamak için su yatırımlarının devam etmesi gerektiğini kaydetti.

   Vural, "İstiyorlarsa İSKİ hiçbir yatırım yapmaz. Ancak hizmetin devamlılığı gerekli. İstanbul sadece Taksim veya Aksaray'dan ibaret değil. 5-10 yıl sonra yatırımların maliyetleri artabilir. Bunu kaldırma şansımız olmayabilir. Meclis teklifimizi reddederse oturup düşünürüz. Her şeyin bir çözümü vardır. Müdür olarak yapılması gerekenleri sunuyorum. Bazı şeyleri söylemek zordur. Şu anda bahsettiğim konuyu inanın istemeyerek, üzüntülü olarak veriyorum. Ben de İstanbul'da yaşayan biriyim. Ama çaresiz kalmışsanız bazı şeyleri yapmak mecburiyetindeyiz. Bazı şeyleri istemeyerek de olsa bu teklifi meclise sunacağız" şeklinde konuştu.