İSKİ Meslek Standartları Belirlendi

13.06.2018
İçme suyu temininden atık su arıtımına kadar 10 farklı meslek grubu için hazırlanan “Ulusal Meslek Standartlarından” 3 adedi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
 
İSKİ, faaliyet alanına giren meslek branşlarında hizmet kalitesini maksimum seviyeye yükseltmek amacıyla 128 farklı kuruluşla istişare ederek “Ulusal Meslek Standartları” hazırladı. 
 
Bu doğrultuda; İSKİ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol gereği; meslek standartlarının belirlenmesinde ve değerlendirmeye alınmasında ulusal ve uluslararası standartlar temel alınarak, teknik ve mesleki uluslararası alanlarda yeterlilik esasları belirlendi, denetim ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ile sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi gibi özellikler kıstas alındı.
 
17 Ağustos 2016 tarihinde başlayan çalışmalar, 5 Nisan 2018’de tamamlandı ve 9 Haziran 2018 tarihinde de 3 meslek kolunda belirlenen standartlar yürürlüğe girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan diğer 7 meslek standardı ise, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
 
Resmi Gazete’de Yayınlanıp Yürürlüğe Giren Meslekler;
1-Su SCADA Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
2-Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
3-Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
 
Protokol Kapsamına Alınan Diğer Meslekler;
1-Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı (Seviye 3)
2-İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı (Seviye 3)
3-Su ve Atık Su Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu (Seviye 4)
4-Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3)
5-Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü (Seviye 4)
6-Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Görüntüleme Operatörü (Seviye 3)
7-Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü (Seviye 3)