İSKİ 2008'DE DE DEV YATIRIMLARA İMZA ATTI...

28.12.2015

İSKİ 2008'DE DE DEV YATIRIMLARA İMZA ATTI…

15-05-2009

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Meclis Üyelerine brifing veren İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, yeni dönemde İstanbul'a çok güzel hizmetler vermeye devam edeceklerini belirterek,"Her geçen gün nüfusu ve bulunduğu konum itibari ile jeopolitik önemi giderek artan İstanbul'un insanlarına, en iyi şekilde hizmet sunmak bizlerin görevidir. Bu sebeple İSKİ olarak, imkânlar dâhilinde, aziz İstanbulumuz için elimizden gelen hizmetin en iyisini halkımıza sunmak konusunda, gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Çağın gerektirdiği son teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, halkımızın diğer dünya şehirleri ile eşit, hatta daha iyi seviyede su ve atıksu hizmetinden faydalanması yönündeki çalışmalarımız artarak devam etmektedir” dedi. 15 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu Toplantısında Genel Müdür Mevlüt Vural, 2008 yılını şöyle değerlendirdi;

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri;

   Öncelikle şahsım ve mesai arkadaşlarım adına, siz değerli meclis üyelerimizi saygıyla selamlıyor, meclisimize yeni katılmış olan üyelerimize hayırlı olsun ve hoş geldiniz diyorum. Ümit ediyorum ki yeni dönemde de İstanbulumuz adına çok güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız.

   Bildiğiniz gibi İstanbul her geçen gün önemi giderek artan, hem coğrafi hem de kültürel zenginlikleri ile asırlar boyunca tüm milletlerin ilgi odağı olmuş bir dünya kentidir. Her geçen gün nüfusu ve bulunduğu konum itibari ile jeopolitik önemi giderek artan bu kentin insanlarına, en iyi şekilde hizmet sunmak da bizlerin görevidir. Bu sebeple İSKİ olarak, imkânlar dâhilinde, aziz İstanbulumuz için elimizden gelen hizmetin en iyisini halkımıza sunmak konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Çağın gerektirdiği son teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, halkımızın diğer dünya şehirleri ile eşit, hatta daha iyi seviyede su ve atıksu hizmetinden faydalanması yönündeki çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

   Tüm dünya ülkeleri 2008'in son aylarından itibaren etkisini göstermeye başlayan ve bütün sektörlerde hissedilir biçimde gerilemeye sebep olan bir ekonomik krizin pençesindedir. Amerika'dan başlayıp Rusya ve tüm Avrupa Ülkeleri'ni etkileyen küresel kriz, bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Dünya bu krizi mümkün olan en az hasarla atlatmaya çalışmaktadır.

    Gerek son aylarda yaşadığımız ekonomik kriz, gerekse giderek etkisini hissettiren iklim değişikliği kaynaklı kuraklık, suyun yönetimi ve kullanımı konusunun ne kadar önemli olduğunu, hepimize bir kez daha hatırlatmıştır. Bu tehlikeyi en aza indirebilmek için su kaynaklarının çok dikkatli yönetilmesi gerekmektedir. Su rezervlerindeki azalma, sektördeki kurumların gelirlerinin de azalması anlamına gelir. Su kullanımını ve su kaynaklarını en iyi şekilde yönetebilen kurumlar, krizden en az etkilenecek kurumlardır.

   Böyle bir kriz ortamında, İSKİ olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, bu sıkıntılı sürecin su sektörüne olan etkilerini azaltmaya yönelik önemli tedbirler aldık. Bu minval üzere, kriz döneminde yatırım önceliklerimizi belirlerken, gelir getiren yatırımlarımıza öncelik verdik. Zira bu dönemde finansal anlamda bize gelir getirecek içmesuyu yatırımlarını ön plana aldık. İstanbul halkının susuz kalmaması için, İSKİ olarak üzerimize düşen görevi layığı ile yerine getirdiğimize inanıyorum.

   Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin yanısıra, yine küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık sebebiyle su sektöründeki birçok kurum gibi bizler de bu dönemde birçok sınavdan geçtik. Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle, İstanbul`un içmesuyu sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaması için, Büyük Melen Projesi'nin 1. kademesinin acil kısmı olan Melen - Yeşilçay Hattı 2007 yılında hız kazandırılarak tamamlanmış ve bu sayede İstanbul halkına kuraklığın etkisi hissettirilmemiştir.

    Başlangıçta Melen Projesi 1. kademesinin 2010 yılında tamamlanması öngörülmüş; ancak İstanbul'un içinde bulunduğu kurak dönem nedeniyle çalışmalarına hız verilen projenin ilk kademesinin acil kısmının tamamlanmasıyla, İstanbul günlük 734 bin m3, yıllık 268 milyon m3 kapasitesi olan içmesuyu tesisine kavuşmuştur. Bu projenin öngörülen süreden önce tamamlanmasının İSKİ'ye maliyeti 260 milyon TL'dir.

    Sarayburnu - Salacak arasına inşa ettiğimiz Boğaz Geçiş Hattı ile, Melen suyunu, İstanbul Boğazı tabanında inşa edilen borularla, nüfusun yoğun olduğu Avrupa Yakası'na ulaştırarak, Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na günlük 500 bin m3 su transfer ettik. 5 Ağustos 2007 tarihinde dünyadaki benzerleri arasında bir ilk olarak başlattığımız isale hattı inşaatını, 5,5 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Melen Projesi'nin ikinci ve üçüncü aşamaları tamamlandığında İstanbul'a yılda 1 milyar 180 milyon m3'lük su kaynağının sağlanması öngörülmektedir.

   Yaşanan su krizinin çözümüne yönelik olarak geliştirdiğimiz bir diğer proje de, Interkonnekte Sistem'dir. Bu sistem sayesinde tüm barajlar birbirine bağlanarak, herhangi bir barajda suyun tükenmesi durumunda, o bölgenin insanlarının mağduriyetine sebebiyet vermemek için başka bir barajdan su takviye edilmektedir.

Bu birleşik yapıdan elde edilen fayda ile suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanarak, muhtemel su sıkıntılarının hissedilirliği büyük ölçüde azaltılacaktır.

Sayın Başkan

Saygıdeğer Meclis Üyeleri;

2008 yılında yaptıklarımıza kısaca göz atacak olursak;

1.275 km içmesuyu şebekesi inşa ederek içmesuyu şebeke uzunluğumuzu 16.207 km'ye ulaştırdık.

137 km. içme suyu isale hattını,

56.000 m3'lük 8 adet su deposunu,

7.481 kVA gücünde 10 adet terfi merkezini ve

Günlük kapasitesi 17.000 m³ olan Şile Ağva İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi'ni içmesuyu sistemimize dâhil ettik.

İstanbulluları denizleriyle barıştıran çevre yatırımlarımız kapsamında, 811 km atıksu şebekesi ve 8,4 km dere ıslahı gerçekleştirdik.

Yeni dönemde devraldığımız 175 adet köyümüzün 96'sına içmesuyu hizmeti ulaştırdık, 29 köyde çalışmalarımız devam etmektedir.

2006 yılında 810 milyon TL olan yatırımımız, 2007 yılında % 75 artarak 1 milyar 416 milyon TL'ye yükselmiştir. 2008 yılında ise, krize rağmen, 1 Milyar 329 Milyon TL yatırım yaparak, yatırımımızı bir önceki yıla göre aynı düzeyde tutmayı başarabildik.


2009 yılında;

Paşabahçe Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı'nı,

Düzce Biyolojik Arıtma Tesisi'ni hizmete aldık.

Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin II. Ünitesini ile

Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisi'nin II. Ünitesini işletmeye alma çalışmalarımız devam ediyor.

Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını ise 2009 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflemekteyiz.

   İSKİ'nin İçmesuyu Pompa İstasyonları, İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri'nde yoğun enerji tüketilmektedir. Bu enerjinin büyük kısmı özellikle Melen,Yeşilçay ve Istırancalar gibi çok uzun mesafelerden suyun taşınmasını sağlayan pompa istasyonlarında harcanmaktadır. İstanbul genelinde üretilen elektriğin yaklaşık % 4'ü İSKİ tarafından tüketilmektedir. 2007 yılında 102 milyon TL olan enerji giderimiz, 2008 yılında % 71 oranında artarak 175 milyon TL ‘ye ulaşmıştır.

   Gerek tüketilen yüksek enerji maliyeti, gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, İSKİ görev sınırlarına yeni dâhil olan köylerle birlikte hizmet alanımızın 3 kat artmasıyla, işletme giderlerimiz 2007 yılına kıyasla yaklaşık % 40 oranında artmıştır.

Havzalarımız etrafında yeni yapılaşmaya müsaade etmediğimiz gibi, mutlak koruma alanında yaptığımız kamulaştırma çalışmaları kapsamında da 210 adet yapının yıkımını gerçekleştirdik.

   Su kaynaklarını korumaya yönelik olarak yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile barajların su alma kapasitesini artırıyoruz ve ömrünü uzatıyoruz. Bu kapsamda, Yeşil Kuşak Projemiz'le 2008 yılı içerisinde 77 bin fidan diktik. Yaptığımız ağaçlandırmayla su kaynaklarını kaçak yapılaşma ve erozyon gibi olumsuz etkilerden koruyoruz. Bazı dere yataklarında birikerek koku ve taşkın şeklinde çevreye zarar veren teressubatın kaldırılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirmekteyiz.

   Bu kapsamda geçtiğimiz yıl boyunca yapılan tarama çalışmalarıyla dere ve atıksu kolektörlerinden 1.775.495 m3 teressubat bertaraf edilmiştir.

Meclisimizin, her zaman olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizde etkin rol üstleneceğine ve İstanbul'un geleceğe taşınması konusundaki gayretlerimize bugün olduğu gibi bundan sonra da destek olacağına inanıyoruz.

Sayın Başkan

Saygıdeğer Meclis Üyeleri;

   Müsaadenizle, İstanbul ve İstanbullular'ın muhtemel su krizlerinden etkilenmemesi için, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız su kaynaklarını geliştirme çalışmalarımızdan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum;

   Melen-Yeşilçay arasına inşa edeceğimiz 2. isale hattıyla Melen sisteminden 307 milyon m3 daha fazla su alma imkânımız olacaktır. 105 km uzunluğunda olan bu hattın yapımına 2010 yılında başlamayı planlıyoruz.

   Yeşilçay Sistemi üzerine yapılması planlanan İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz Barajları'nın proje çalışmaları devam ediyor. Bu sistemle İstanbul'un su kaynaklarına 306 milyon m³ su temin edilecektir.

   Terkos Gölü'nün mevcut depolama hacmini artırmak ve Istrancalar'da gerçekleştiremediğimiz depolamayı Terkos'ta gerçekleştirmek amacıyla, bu bölgede ilave bir rezervuar yaparak, İstanbul'a yıllık 194 milyon m3 su temin etmeyi planlıyoruz.

   Büyük kentlerin en önemli sıkıntılarından birisi de su kayıp ve kaçaklarıdır. Kayıp-kaçak oranında ne yazıkki ülkemizin standartları çok iyi bir noktada değildir. Türkiye ortalaması % 50'lere yaklaşmaktadır. Örnek olarak Adana'da kayıp kaçak oranı % 46 iken, İzmir'de bu oran % 42'lere ulaşmaktadır. İstanbul'daki kayıp-kaçak oranını ise büyük çabalarımız sonucunda % 25 seviyesine indirdik.

   İstanbul'daki kayıp-kaçak oranı, Türkiye ortalamasının çok altındadır, ancak kabul etmek gerekirki bu oran İstanbul'a yakışmamaktadır. Bu nedenle yeni dönemde öncelikli hedeflerimizden biri su kayıp-kaçaklarıyla mücadele olacaktır. Siz değerli meclis üyelerimizin destekleriyle bu oranı gelişmiş ülkelerdeki gibi, % 15'ler seviyesine indireceğimize inanıyorum.

   Zaman, değişim ve gelişim çağıdır. Hiçbir kurum kapılarını dış dünyaya kapatarak, dünyada yaşanan gelişim ve değişimlerden haberdar olamaz, yeterince istifade edemez. 20. yüzyılın sonlarında sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda dünyada esen değişim rüzgârları; devletleri, işletmeleri ve bireyleri hızla etkisi altına alarak, yeni bir dünya düzeninin kurulmasına yol açmıştır. Dünya, hızla değişmiştir. Böylece eski usuller, eğilimler yerini yenilerine bırakmıştır.


   Dünyayı yeniden yapılandıran bu değişime küreselleşme süreci denilmektedir.

   Küreselleşme hareketi ekonomik, kültürel ve politik alanlarda çok sayıda faktörün eş zamanlı olarak sürüklediği bir eğilim, bir rüzgârdır. Değişen dünya ile birlikte ülkemizin de bu küreselleşme sürecinde yer alması gerektiği ve değişen dünyaya ayak uydurmak zorunda olduğu bir gerçektir. Şüphesiz ki; İSKİ de bu konuda üzerine düşeni yerine getirmekte, dünyadaki eş kurumlara göre nerede olduğunu görme ihtiyacı hissetmektedir.

   Bu çerçevede 16 -22 Mart 2009 tarihleri arasında Sütlüce Kültür ve Kongre Merkezi'nde; Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSKİ'nin ev sahipliğini yaptığı 5. Dünya Su Forumu 33.000'in üzerinde rekor katılımcı sayısı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.

   Su alanında düzenlenen en kapsamlı ve en büyük uluslararası toplantı olan Forum'a; devlet başkanları, bakanlar ve parlamenterlerden oluşan çok sayıda üst düzey yetkili katılmıştır. Her üç yılda bir düzenlenen su forumunun bu seneki ana teması"Farklılıkların Suda Yakınlaşması” olarak belirlenmiştir.

   Bu kapsamda katılımcılar, dünya çapında yaşanan su ve sanitasyon konularını uluslararası bir platformda tartışıp sorunlara çözüm bulmaya çalışmışlardır.

   Gerek kurumumuz gerekse İstanbul açısından böyle bir foruma ev sahipliği yapmaktan ve büyük bir başarı ile sonuçlandırmış olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

   Bugün dünyamız önemli bir süreçten geçmektedir. Yaşanan değişimleri doğru yorumlayabilen, yeni şartların gerektirdiği yenilikçi atılımları gerçekleştiren ülkelerin geleceğe güçlü biçimde ulaşabilecekleri kuşkusuzdur. Bu doğrultudaki gayretlerini ortaya koyan İstanbul, hedeflerine emin adımlarla yol almaktadır. Başımızı her dönemde dik tutabilmek için; yarınlara güvenle bakmalı, şartlar ne olursa olsun umudumuzu korumalı, karamsarlığa kapılmadan, güzel İstanbulumuz'un güzel insanları için güven veren atılımları gerçekleştirmeliyiz.

   Bu konuda bizlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Meclisimizin geçmişte ve bugün olduğu gibi, gelecekte de sorumlu ve duyarlı yaklaşımlarla, İstanbul'un aydınlık geleceğinin kurulmasını amaçlayan tüm girişimlere, çalışmaları ve kararlarıyla öncülük edeceğine yürekten inanıyoruz.

   Bu vesileyle; yeni dönemin hayırlı olmasını diler, çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına siz değerli Genel Kurul Üyelerimize saygılarımı sunarım.