İSKİ, 1. Uluslararası İçme Suyu ve Atık Su Sempozyumu’nda…

07.12.2018 Küresel ısınmanın etkileri ve nüfus artışı nedeniyle, sürekli artan su talebinin sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için, içme suyu sistemlerinin tasarımı ve yenilikçi uygulama örneklerinin ele alınmasının yanı sıra; atık su sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi konularındaki gelişmeleri ortaya koymak amacıyla 1. Uluslararası İçme Suyu ve Atık Su Sempozyumu 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

 

Hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren ve İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın Onursal Kurulu Üyesi olduğu sempozyumun Bilimsel Kurulu’nda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ve İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız yer aldılar.

Su ve atık su yönetimi çalışmalarında, son teknoloji imkanlarını yenilikçi sistemlerle benimseyerek, çevreye duyarlı sürdürülebilir yaklaşımlarıyla geliştiren İSKİ, 1. Uluslararası İçme Suyu ve Atık Su Sempozyumu’nda;

  • “Tat ve Koku Gideriminde Nanofiltrasyon Prosesi: Pilot Ölçekli Tesis İşletme Bulguları” 
  • “İSKİ İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Pilot Aktif Karbon Filtrasyon Ünitesi Test Çalışmaları”
  • “İSKİ Atık Su Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atık Suyun Yeniden Kullanımı Uygulamaları, Kırsal Alanlarda Münferit Atık Su Arıtma Yönetimi” ile,
  • “İSKİ Atık Su Arıtma Tesislerinde Varlık Yönetimi Sistem Uygulamaları: Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Örneği” konu başlıklarındaki sunumları ile, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.