İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU SONA ERDİ

09.01.2020

İBB ve İSKİ tarafından 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen ve konusunda uzman birçok akademisyenin katıldığı “İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu” bugünkü oturumlarla sona erdi.

Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı tehdit eden ve küresel boyutta yaşanan iklim değişiklikleri ile beraberinde getirdiği kuraklık gibi olumsuzlukları minimuma indirgemek, gerekli önlemleri almak ve İstanbulluları bilgilendirmek adına düzenlenen “İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu” başarıyla tamamlandı. Akademi, belediye, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve bürokrasi camiasının büyük ilgisiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyumda “İstanbul’da Su ve Kaynaklarının Yönetimi, İklim Değişikliğinin Su Yönetimine Etkisi, Bütünleşik Havza Yönetiminin Temel İlkeleri, İçme ve Kullanma Suyu Temini, Enerji Boyutu, Su ve Altyapı Güvenliği ile Su Kenti Olarak İstanbul’da Su Yönetimi Nasıl Olmalı?” konularında oturumlar yapıldı.  

İSKİ’nin ev sahipliğinde düzenlenen İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’ndaki oturumlar süresince hem küresel, hem de yerel anlamda uygulanan su politikalarının önemi, suyun stratejik ve kullanım açısından değerine vurgu yapıldı. Oturumlarda; su havzalarının korunması, mikrokirleticilerden arındırılması konularında alınan önlemler, suyun temini dışında su tesislerinin yapımında otomasyon sisteminin entegre edilmesinin ne denli önemli ve gerekli olduğu ortaya konuldu.

Sempozyumun ikinci günü; “İçme ve Kullanma Suyu Temini, Su Yönetiminin Enerji Boyutu, Su ve Altyapı Güvenliği, Su Kenti İstanbul’da Su Yönetimi Nasıl Olmalıdır?” konularında uzmanlar önemli bilgiler sundular. Su yönetimin enerji boyutunun ele alındığı öğleden sonraki ikinci oturumda İSKİ Kağıthane İçme Suyu Tesisi Müdürü Emel Tüfekçi arıtma tesisleri, su kaynakları ve tesislerde enerjinin verimli kullanılması konusunda açıklamalarda bulundu. İSKİ tesislerinde kullanılan enerji ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ve terfi merkezlerinde bazı optimizasyonların yapılması ile sera gazı emisyonunun da azaltılabileceğini belirten Tüfekçi, ekipmanların verimli çalıştırılması, varlık etiketleme uygulamalarının enerji verimliliğine yönelik çalışmalardan olduğunu kaydetti. Tüfekçi konuşmasına şöyle devam etti; “Tesis işletmesinde enerji verimliliği dediğimizde: su kaynağının kapasitesi ve durumu, mevsimsel şartlara bağlı olarak kalite, arıtım maliyetleri göz önüne alınır. Kaynaktan gelen su kalitesine bağlı olarak farklı tesislerin kapasitesi artırılarak veya azaltılarak enerji verimli optimizasyonlar yapılmaktadır.”  

Sempozyumun 3. oturumunda Kanal İstanbul Projesi, su ve altyapı güvenliği konularına değinildi. İSKİ Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı Halit Alphan, Kanal İstanbul Projesi’nin faydadan çok zarar getireceği, içme ve atık su arıtma tesislerinin devre dışı kalacağını ifade etti. Halit Alphan; isale hatlarında deplase çalışmaları, kamulaştırma, altyapı çalışmalarının da İstanbul’a ve İSKİ’ye büyük mali külfetler yükleyeceğini belirtti.

3. Oturumda İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin tarihçesi, İstanbul ile ilgili istatistiksel veriler ve tesislerdeki enerji kullanımı konularında sunum gerçekleştirdi.

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nun kapanış konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da, iki gün boyunca devam eden ve birbirinden kıymetli sunumların yapıldığı sempozyum vesilesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere milletvekillerine, belediye başkanları, akademisyenler ve su konusundaki yöneticilere, değerli takdimlerinden dolayı üniversite hocalarına, destek veren çalışma arkadaşlarına ve konuklara katılımları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.