Duyuru

Şebeke sularında insan sağlığını etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir ve tüketiminde bir sakınca yoktur. Hangi maksatla yayıldığı anlaşılmayan bu tür söylentilere itibar edilmemesini tüm halkımızdan önemle rica ederiz.
İdaremiz,  İstanbullulara Türk Standartları Enstütüsünden Dünya Sağlık Örgütüne, ABD Çevre Koruma Ajansından Avrupa Birliğine kadar tüm standartlarda sağlıklı ve içilebilir kalitede su vermektedir. İçme suyu kaynaklarından alınan ham sular, modern arıtma yöntemleri ile arıtmakta ve dezenfekte edilerek şebeke sistemine vermektedir. İçme suyu arıtma tesislerinde arıtılan sular ve musluklardan akan şebeke suları akredite olan laboratuvarımızda her gün analiz edilerek izlenmektedir. Şebeke suyu analiz sonuçları fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değerler yönünden TS 266 Standardını ve  Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” Kriterlerini sağlamaktadır.