BÜYÜKÇEKMECE'DE 12 KAÇAK YAPI DAHA YIKILDI

28.12.2015

BÜYÜKÇEKMECE'DE 12 KAÇAK YAPI DAHA YIKILDI

17-07-2009

 

   Büyükçekmece İlçesi Tepecik Bölgesi'nde yer alan ve Büyükçekmece Barajı Göl Mutlak Koruma Alanı'nda kalan 12 kaçak yapı İstanbul'un geleceği için yıkıldı.

   İstanbul'un hayat kaynağı su havzalarını kaçak yapılaşmalardan korumak için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükçekmece Barajı 0–300 metrelik Mutlak Koruma Bandı'nda bulunan 12 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

   İçmesuyu Havzaları'nda kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar İstanbul'un geleceği için yıkılıyor. İçmesuyu kaynağı, yalnızca yağışlarla gelen sular olan İstanbul'da su kaynaklarının yapılaşmalardan korunması büyük önem arzediyor. Çünkü kaçak yapılaşmalar, yağışların getirdiği suların su kaynaklarına daha az ulaşmasına neden oluyor ve atıkları nedeniyle su kaynaklarını kirletme riski taşıyor. Sözkonusu kaçak yapılar su kaynaklarının kirlenmesine ve daha az su almasına neden oldukları gibi bu yapıların yapımı ve yıkımı sebebiyle de milli servet heba oluyor.

   İstanbul'un hayat kaynağı olan su kaynaklarının korunması, kaçak yapıların yapımı ve yıkımı nedeniyle mağdur olunmaması için İstanbullular'ın bilinçli olmaları, su havzalarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kesinlikle imar faaliyeti yürütmemeleri, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında imar çalışması yapmadan önce de mutlaka Kurumumuz görüşünü almaları gerekiyor.

   İstanbul'un hayat damarı olan su kaynaklarının kaçak yapılardan korunması çalışmalarında son yıkılanlarla birlikte 2009 yılında bugüne kadar 188 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.