BÜYÜKÇEKMECE ve ELMALI HAVZA KORUMA PLANLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

26.03.2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, Büyükçekmece ve Elmalı Havzası’nda hayata geçirdiği dev çevre koruma yatırımlarını tamamlamıştır.

Dev atık su toplama tünelleri, şebeke hatları, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri ve dere ıslahlarından oluşan çevre koruma yatırımları ile Büyükçekmece ve Elmalı Havzaları da güvence altına alınmıştır.

Söz konusu yatırımların tamamlanmasının ardından, hazırlanan Büyükçekmece Havza Koruma Planı Yeni Söz Gazetesi’nde 24 Mart 2019 tarihinde, Elmalı Havza Koruma Planı ise 23 Mart 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ve İTÜ NOVA ile birlikte hazırlanan çalışmada; bölgenin topografyası, fiziki durumu,  yer altı yapısı, bitki örtüsü, sosyo ekonomik durumu ve mevcut yerleşmeler dikkate alınmıştır.  

Her iki bölge için de getirilen havza koruma planları ile uzun yıllardır yaşanmakta olan imar ve sosyal sorunlar da çözüme kavuşmuş olacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE HAVZASI KORUMA PLANI HÜKÜMLERİ

  1. Mesafeye dayalı göl koruma alanları (mutlak, kısa, orta, uzun mesafeli koruma alanları) topoğrafyaya göre yeniden düzenlenmiştir. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile birlikte hazırlanan çalışma ile daha önce yalnızca mesafeye dayalı olarak oluşturulan koruma alanları, arazinin topografyasına ve özelliğine göre yeniden düzenlenmiştir.

  1. Tepecik Mevki Ulus ve Hürriyet Mahalleleri’nin (Tepecik Alt Havzası) Planlama ve İmar Sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

Daha önce göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında kalan ve hiçbir yapılaşma izni bulunmayan Ulus ve Hürriyet Mahallerinin Tepecik-Çatalca yolunun batısında kalan kısımlarına imar hakkı getirilmiştir.

  1. Ahmediye ve Bahsayış Mahalleleri planlama ve imar sorunu çözülmüştür.

Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kalması nedeniyle, hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyen Ahmediye ve Bahsayış mahallelerinin yerleşik alanları içinde mevcut kırsal doku özelliklerini bozmayacak şekilde planlama ve imar imkanı getirilmiştir.

  1. Tepecik, Ahmediye ve Bahysayış bölgelerinde zati ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde (bir ailenin asgari geçimini sağlayabilecek miktarda) hayvancılık faaliyetine izin verilmiştir.
  2. Bölgedeki lojistik faaliyetler sebebiyle uzun süredir ihtiyaç olan Tır Parkı sorunu Tepecik- Ahmediye bölgesinde çözüme kavuşturulmuştur.

ELMALI 1-2 HAVZASI KORUMA PLANI HÜKÜMLERİ

  1. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda İTÜ-NOVA ile birlikte hazırlanan çalışma ile koruma alanları, planlama ve imar problemleri yaşayan bölgeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve sorunların çözümlerine yönelik öneriler getirilmiştir.
  2. Bu kapsamda,

Bölgede İSKİ tarafından hayata geçirilen çevre koruma yatırımlarıyla baraj ekosistemine etkisiz hale getirilen Çavuşbaşı Merkez Mahallesi “Kontrollü Kullanım Bölgesi” olarak tanımlanmış ve bölgede imar verilmesi mümkün hale getirilmiştir.

  1. Daha önce imar hakkı bulunmayan Çavuşbaşı Merkez Mahallesi  (Kontrollü Kullanım Bölgesi) için imar, brüt yoğunluk 30 kişi/ha; TAKS: 0,30; Yükseklik 2 kat olarak belirlenmiştir.
  2. Bölgede yapılacak tarım faaliyetlerinin “İyi Tarım” hükümlerine göre yürütülmesi öngörülmüştür.
  3. Bölgede göl su kalitesinin daha da iyileştirilmesi amacıyla, Değirmendere’de sulak alan yapılması, Çengeldere, Budakdere ve Değirmendere’de dere ıslah ve peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

 

Büyükçekmece Havza Koruma Planları :

 

Elmalı Havza Koruma Planları :