BEYKOZ'A BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMI

28.12.2015

BEYKOZ'A BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMI

13-05-2008

Beykoz sahilleri’ni Atıksu kirliliğinden kurtaracak paşabahçe Atıksu arıtma tesisi 2008 yılı sonunda hizmete alınıyor.

Beykoz sahilleri’ni Atıksu kirliliğinden kurtaracak paşabahçe çevre koruma projesi hızla hayata geçiriliyor. projenin en önemli halkası olan paşabahçe Atıksu arıtma tesisi 2008 yılı sonunda hizmete alınıyor.

Toplam maliyeti 150 milyon TL olan paşabahçe çevre koruma projesi kapsamında inşa edilen paşabahçe Atıksu arıtma tesisi günlük 575 bin m3 Atıksuyu aritacak kapasitede inşa ediliyor. 27 milyon TL’ye mal olacak tesisle Beykoz İlçesi’nin tamamının Atıksuları artıldıktan sonra derin deşarj yöntemiyle boğaz’in dip akıntısına verilecek.

Projenin 2008 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla Beykoz sahilleri Atıksu kirliliğinden kurtulacak.

Paşabahçe çevre koruma projesi kapsamında arıtma tesisi’ne ek olarak ;

2200 mm çapında toplam 15 km uzunluğunda Atıksu tüneli ile 200 ila 1400 mm çaplari arasında toplam 250 km uzunluğunda Atıksu kolektörü ve şebekesi inşa edilecek,

Çifte havuzlar ve küçüksu deresi’nde toplam 2 km’lik dere ıslahı gerçekleştirilecek.