ATIKSU LABORATUARLARI DÜNYA STANDARTLARINDA

28.12.2015

ATIKSU LABORATUARLARI DÜNYA STANDARTLARINDA

 

19-07-2007

   

  İstanbul'da faaliyet gösteren sanayi tesislerinin çıkış suları ile Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtmaya tabi tutulan atıksular, numune alınmak sureti ile Atıksu laboratuarlarımızda analiz edilmektedir.


  Yapılan bu analizlerde KOİ PH, Azot, Fosfor gibi parametrelerin standartlara uygun olup olmadığı incelenmektedir. Atıksu laboratuarlarında kullanılan teknoloji, Analiz Yöntemi ve elde edilen sonuçların doğruluğu, laboratuar sonuçlarının güvenilir olması bakımından büyük önem arz etmektedir.

 

 

     İSKİ'nin atıksu laboratuarlarında elde ettiği sonuçlar, uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerek takip edilmektedir. Türkiye'de akreditasyon konusunda tek yetkili kuruluş olan “TÜRKAK” ( Türk Akreditasyon Kurumu ) tarafından yapılan incelemelerde analiz sonuçları değerlendirilerek aşağıda belirtilen Parametrelerde AB – 0137 – T numarası ile yeterliliği onaylandı.

      Kurumumuz laboratuarlarında yapılan analizler, deniz kazaları ve çevre kirliliğinde veri olarak kabul edilmektedir.


Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standartlar, i,şletme içi metodlar)

Atıksu pH S.M 21 st Edition 4500- H B. Electrometric Method
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) S.M 21 st Edition 5220 B. Open Reflux Method
Toplam Kjeldahl Azotu S. M 21 st Edition 4500 Norg B. Macro Kjeldahl Method
Toplam Fosfor S. M 21 st Edition 4500-P I. In-Line UV/Persulfate Digestion and Flow Injection Analysis for Total Phosphorus
Nitrat Azotu S. M 21 st Edition 4500-NO3-I. Cadmium Reductiojn Flow Injection Method