2009 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

28.12.2015

2009 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

18-11-2008

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen İSKİ genel kurulu’nda 2009yılıbütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurulda kabul edilen İSKİ 2009yılı bütçesi 3 milyar 238 milyon TL olarak belirlendi. 2009 yılı bütçesi’nin yaklaşık % 52’lik kısmı olan 1 milyar 679 milyon TL yatırıma ayrılacak.    


İSKİ Genel Müdürü Sayın Mevlüt VURAL’in genel kurul konuşmasının tam metni:

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

   Konuşmama başlamadan önce şahsım ve mesai arkadaşlarım adına siz saygıdeğer Meclis üyelerimizi saygıyla selamlıyorum.

   İstanbul'umuz, hem tarihi hem de bünyesinde barındırdığı kültürel değerleri itibariyle bir dünya şehri. İSKİ olarak sizlerin destekleriyle dünya uygarlığının en önemli yapı taşlarından biri olan İstanbul’un vizyonunu yenilemek ve değiştirmek için yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar neticesinde İstanbul'umuz bugün sahip olduğu modern altyapısıyla daha yaşanılır bir şehir hüviyeti kazanmıştir.

Konuşmamın hemen başında sizleri 16 -22 mart 2009 tarihlerinde sütlüce kültür merkezi ve kongre sarayı’nda gerçekleştireceğimiz 2009 dünya su forumu’nda ağırlamaktan duyacağımız memnuniyeti şimdiden ifade etmek istiyorum. Çevre ve orman bakanlığı, devlet su işleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSKİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz bu etkinliğe pek çok yabanci ülkenin devlet Başkanları, bakanları, ülkemizden bakanlar ve üst düzey bürokratlar, yabancı misyon şefleri, dünya su konseyi yöneticileri, yerli-yabancı bilim adamlari ve basın mensuplari katilacaktır.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

Hizmet edene duyulan şükran ifadesi bizim gibi sırtını doğu çınarına yaslayan ve modern gelişmelere de açık olan medeniyetlerde son derece önemlidir. Atasözlerimiz, deyişlerimiz ve türkülerimiz çok derin anlamlara sahiptir. Suyun ne derece önemli olduğunu sadece kutsal metinlerimizde değil aynı zamanda özdeyişlerimizde ve türkülerimizde her zaman dile getiririz. Bu manada suyun değerini mana itibari ile son derece iyi bilen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Birbirlerine “su gibi aziz ol” diye seslenen bir millet elbette suyun kadrini ve kıymetini hakiki manada anlayanlardir.

   Suyun bu manada sahip olduğu değer, modern yüzyılı gelişmelerine bağlı olarak;

   Sanayileşme

   Çarpık kentleşme

   Nüfus artışı

   Suyun yeryüzündeki dengesiz dağılımı

   Küresel ısınma

   İklim değişikliği

Su kaynaklarının gerektiği kadar korunamayışı ve hiç bitmeyecekmiş gibi dengesizce kullanılmasi sebebiyle yeni yüzyılda su, artık sadece kutsiyet atfedilen bir değer değil aynı zamanda yerel, bölgesel ve küresel anlaşmazlıkların da bir sebebi olarak son derece stratejik bir değer kazandı.

Yukarıda saydığım bütün etmenleri İstanbul özelinde bizler de yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Zira İstanbul bir değişim ve dönüşüm yaşıyor.İstanbul artık birkaç milyon insanin yaşadığı bir kent değil. istatistiki verilere göre İstanbul’un nüfusu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla ve İstanbul’un nüfusu azalmadığı gibi aksine her yıl yaklaşık 350–400 bin civarinda nüfus göçü geliyor.

İstanbul aynı zamanda ticaret, turizm ve ekonomik olarak bütün dünyanın ilgiyle izlediği ve akın ettiği bir cazibe merkezi.İstanbul coğrafi yapısı itibariyle dağınık bir demografik yapıya sahip. Dolayısıyla Tekirdağ’dan Kocaeli’ne 6504 kilometrekarelik bir alanın her noktasına eşit ve zamanında hizmet ulaştırmak gerekiyor.

Elbette bahse konu bütün bu şartlar beraberinde yeni altyapı ihtiyaci ve yeni su kaynaği ihtiyacını da doğuruyor. Üstelik artan bu su talebinin yanında iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı yaşadığımiz kurak periyodu düşündüğümüzde İstanbul’a bir gün dahi kesinti yapmadan su verilmesini sağlamanın ne denli güç ve zor olduğu daha iyi anlaşılabilecektir.

Bu noktada izninizle ifade etmek isterim ki İSKİ olarak mesai arkadaşlarımla birlikte gururluyuz ve bu mutluluğu sizlerin destekleri olmadan başaramazdık. Çünkü küresel ölçekte yaşanan kurak dönemlere rağmen İstanbul’a kesintisiz su verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Takdir edersiniz ki İstanbul gibi bir metropolde son 50 yılı en kurak döneminin yaşandığı bir dönemde İSKİ gibi bir kurumun başında olmak, hayati öneme sahip olan suyu kesintisiz bir şekilde şehre ulaştırmak için mesuliyet yüklenmek büyük risk taşıyan bir görevdir.

Şükürler olsun ki sizlerin destek ve güvenleriyle bu dönem zarfında İstanbul'luları bir gün dahi susuz bırakmadık.

Sizlerin desteğiyle hayata geçirdiğimiz Melen projesi’nin geçtiğimiz kurak dönemde İstanbul’a katkısını kısaca anlatmak istiyorum. 2008 yılı başından itibaren Melen ve Yeşilçay sistemi’nden yaklaşık 205 milyon metreküp su verilmiştir. 2008 yılı içerisinde İçmesuyu kaynaklarımızın minimum seviyesi 25 eylül tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte toplam su miktarimiz % 15,72 oraniyla 136,5 milyon metreküp civarindaydi. Su seviyesinin en düşük olduğu tarihe kadar Melen ve yeşilçay sisteminden aldığımiz su miktari ise 162,5 milyon metreküptür. yani Melen ve Yeşilçay sistemi hayata geçirilmemiş olsaydi 15 ağustos 2008 itibariyle İstanbul susuz kalacaktı. Müsaadelerinizle ifade etmek isterim ki eğer Melen’in suyunu sizlerin desteği ile İstanbul’a ulaştırmasaydık İstanbul’un sağlık ve sosyal yaşam vizyonunda çok ciddi sorunlar yaşanacak ve bu Meclis çatısı altında İstanbulluların susuzluktan kaynaklanan sağlik sorunları tartışılıyor olacaktı.

İşte bu Meclis bize verdiği yetkiyle doğru kararların altına imza atarak İstanbul’un en kurak geçtiği dönemde susuz kalmasını önlemiştir. Bu noktada sizlere müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Melen sistemi’nin yanısura Silivri ve Çatalca bölgeleri’nde açtığımız kuyularla da büyükçekmece baraji’nin kurumasını önlediğimizi ve bölgeye kesintisiz su verdığimizi de sizlerle paylaşmak isterim. İSKİ olarak 197 kuyudan ihtiyaç durumunda yılda 20 – 25 milyon metreküp su temin ediyoruz.

Ayrıca İçmesuyu kaynakları arasında kurduğumuz bağlanti sayesinde barajlar arası entegrasyonu sağlayarak dengeli su dağıtımına da kavuşmuş olduk.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

İstanbul’un karşı karşıya kaldığı sorunlar sadece içme suyunun temini değildir. aynı zamanda sosyal yaşamın sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesi için ciddi çevre yatırımlarının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz çevre koruma yatırımlarıyla denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunarak, adım adım İstanbul sahillerini yüzülebilir kriterlere ulaştırdık. İçmesuyu Havzalarımızi Atıksu tehdidinden koruyacak büyük hamleleri bir bir gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

İstanbul’un adeta kangrenleri olarak adlandırabileceğimiz büyük çevre problemlerini bu aziz Meclisin verdiği yetki ve destekle birbir aşıyoruz. Çünkü İstanbul, bu dönemde her yağmur sonrasında kâbus haline gelen sel baskınlarını, su taşkınlarınısona erdiren yatırımlara şahit oldu. İşte Alibeyköy, işte Tavukçudere, hem Tavukçudere hem Alibeyköy’de gerçekleştirdiğimiz dere ıslahı ile su baskınlarını önledığimiz gibi açtığımız yeni yollar ile bölgelerin ulaşım sorununa da çözüm katkısında bulunduk. 2007 yılıda yağan yağmurda ciddi manada sel baskını yaşayan Silivri ve Beykoz bölgeleri’nde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar neticesinde 2008 yılıda bu bölgelerde 2007’ye oranla daha fazla yağmur yağmasına rağmen kaydadeğer bir sel baskını yaşanmadı.

Ataköy’de ayamama deresi’nden kaynaklanan sorunu yıllardır hep birlikte yaşadık. Bir türlü çözüm bulunamıyor dolayısıyla bölge sakinlerinin yaşadıkları sorun çözülemiyordu. İftiharla ifade etmek isterim ki bu dönemde bütün engelleri aşarak Ataköy ileri biyolojik Atıksu arıtma tesisi’nin temelini attık ve inşallah 2009’da hizmete alacağiz.

Atıksu geri dönüşüm projelerimizi hayata geçirebilmek amacıyla çalıştığımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu paralelde Ataköy’de olduğu gibi Ambarlı ileri biyolojik Atıksu arıtma tesisleri ile Paşaköy ve Tuzla ileri biyolojik Atıksu arıtma tesisleri’nin 2. kademe inşaatları’na hızla devam ediyoruz. Bu tesislerde arıtılacak olan Atıksuların, günlük 90 bin m3’lük kısmının geri dönüşümünden sağlanacak suyu, sanayi ve çevre sulama da kullanmayı hedefliyoruz.


Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

   İstanbul, İSKİ’nin kurulduğu tarihten bugüne kadar gerek İçmesuyu ve gerekse Atıksu yatırımı noktasinda en büyük yatırımı bu Meclisin kararlarıyla gerçekleştirdi. Bu noktada birkaç istatistiki veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

1985 ile 2008 yılları arasında İSKİ’nin gerçekleştirdığı yatırımları inceledığımizde son 4,5 yılda bu Meclis döneminde gerçekleşen yatırımların İSKİ tarihinde şimdiye kadar gerçekleşen aşılmasi zor bir rekor olduğunu iftiharla vurgulamak isterim. 2004–2008 periyodunda öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırım miktari inanılması güç ama 5 katrilyon.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

   Son 4,5 yıl içinde sizlerin destekleriyle;

   İçmesuyu arıtma tesisi : 2 adet (470.000 m3/gün)

   Su deposu : 25 adet (435.000 m3)

   Pompa istasyonu : 28 adet (69.430 kva)

   İsale hattı : 564 km

   Şebeke : 3.347 km

   Tünel : 43 km

   Atıksu şebekesi (ø100-ø200) : 2.301 km

   Ana toplayıcı (ø400-ø600) : 455 km

   Kolektör (ø700-ø300) : 291 km

   Boru itme (yatay sondaj) : 34 km

   Deniz deşarji : 2,5 km

   Dere ıslahı : 38 km

   Hizmete aldık

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

Mevcut durumu özetledikten sonra bundan sonra gerçekleştireceğimiz belli başlı yatırımlarımızı bilgilerinize arz etmek istiyorum.

Su kaynaklarını geliştirme çalışmalarımız ilk gündem maddemizi oluşturuyor. Bu noktada;

Melen-Darlık arasına inşa edeceğimiz isale hattıyla Melen sistemi’nden daha fazla su alma imkanımız olacak.

Mutlu dere’den pabuçdere baraji’na kadar inşa edeceğimiz isale hattıyla yıllık 100 milyon metreküplük yeni bir kaynak kazanmış olacağız.

Yeşilçay sistemi üzerine yapılması planlanan İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz barajları’nın proje çalışmaları devam ediyor. Bu sistemle İstanbul’un su kaynaklarına 306 milyon m³ ilave su sağlayacağiz.

Müşteri sayımız 5 milyona yaklaşmıştır. Müşteri memnuniyetini esas alarak, genişleyen hizmet alanımızda İçmesuyu ve Atıksu hizmetlerini dünya ölçeğindeki kalitede İstanbullulara ulaştırmaya devam edeceğiz.

Devam eden ve Atıksuların geri kazanımıni da sağlayacak tesislerimizi tamamlamak için yatırımlarımızi aralıksız sürdüreceğiz. Bu kapsamda; Ataköy, Ambarlı, Paşaköy II. kademe ve Tuzla II. kademe olmak üzere 4 ileri biyolojik Atıksu arıtma tesisimizin inşaatları devam etmekte olup bu tesislerimizi 2009 ve 2010 yıllarında hizmete alacağız.

Malumunuz olduğu üzere kentlerin en önemli sorunlarından biri de kayıp kaçak sorunudur. Su şebekelerinde kayıp oranının Türkiye ortalaması % 40’in üzerindedir .İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları sayesinde kayıp ve kaçak su oranımızı % 25 seviyesine indirdik. Hedefimiz İstanbul’daki kayıp kaçak oranını % 15 seviyesine çekerek gelişmiş ülkelerdeki standartları yakalamaktır.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

   İSKİ;

   • 2 milyar 850 milyon TL bütçesi olan, bunun yaklaşık % 60’ini yatırıma ayıran,

   • 12.5 milyon insan için su ve altyapı hizmetlerini gerçekleştiren,

   • yaklaşık 5 milyon abonesi olan,

   • Su idareleri için bir model kimliği kazanmış, kendisiyle gurur duyacağimız bir kurumumuzdur.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Meclis üyeleri,

Gerçekten olağanüstü gayretle ortaya koyduğumuz çalışmalarımızda her türlü desteği bizden esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımiz Sayın Kadir TOPBAŞ’a ve bize her zaman destek veren ve rehberlik eden siz değerli genel kurul üyelerimize şahsım ve mesai arkadaşlarım adına tekrar tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

   Mevlüt VURAL

   İSKİ Genel Müdürü