Yeni Yönetmelik Yürürlükte

28.12.2015
Ocak Ayı'nda yürürlüğe giren yeni tarifeler yönetmeliği ile bazı abonelik gruplarında değişiklikler yapıldı. İSKİ Genel Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren tarifeler yönetmeliği özürlülere % 50 indirim sağlarken, geri dönüşüm sularının m3'ü de 50 kuruş olarak belirlendi.

Özürlüye %50 İndirim

Genel Kurul kararıyla en az %40 oranında özürlü olduğunu beyan eden kişinin nüfusa kayıtlı ikamet adresine %50 indirim uygulanacak. Yeni tarifeler yönetmeliğinde değişiklik olan abone gruplarının yönetmelik hükümlerinden istifade edebilmesi için bağlı olduğu İSKİ Şube Müdürlüğüne başvurarak gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekiyor.

Konut Şantiyesine Yeni Tarife

Önceki yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüm şantiyeler aynı sözleşme grubuna tabi iken, oturma izni alınıncaya kadar Kurumumuza müracaat ederek sözleşmesini yenileyen aboneler konut şantiye aboneliği tarifesinden istifade edebilecek.

Geri Dönüşüm Kullanma Suyu Tarifesi

Yeni tarifeler yönetmeliğinde, geri dönüşümü sağlanan sular da yer almakta. Genel Kurul kararıyla geri dönüşüm sularının m3 ‘ü 50 kuruş olarak belirlendi. Geri dönüşüm suları ilk olarak İstanbul Park, Sabiha Gökçen Havalimanı, Dericiler Sanayi Sitesi ve Tuzla – Maltepe arasındaki sahil bandındaki yeşil alan sulamasında kullanılacak.    

http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/mevzuat/pdf/Y_Tarifeler_Yonetmeligi.pdf