Taşocağı Göletleri Açıklaması

28.12.2015
Son günlerde bazı basın yayın organlarında 3.Havalimanı inşaatına yakın bölgede bulunan taş ocakları sebebiyle oluşan göletlerin su tahliyesi ile ilgili haberler yayınlanmış, bu haberlerde uzman görüşlerine yer verilerek suyun değerlendirilmesi ile ilgili neler yapılabileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu haberlerde yer alan hususlar, Kurumumuz tarafından 2007-2008 yılında İstanbul'da yaşanan kuraklık sebebiyle yaptırılan fizibilite raporlarıyla ayrıntılı olarak araştırılmıştır.

Buna göre;

- Bölgedeki toplam su miktarı yaklaşık 15 milyon m3 hesap edilmiş ve bu suyun ancak 8 milyon m3'ünün kullanılabileceği görülmüştür.
- Göletlerdeki su kalitesi İstanbul'da hali hazırda kullanılmakta olan mevcut ham su kaynaklarımızın su kalitesi seviyesinde değildir.
- Söz konusu göletlerin membağı yoktur. Mansabı da olmadığı için suyun yenileme imkanı bulunmamaktadır.
- Suyun cazibe ile Terkos Gölü'ne aktarılması mümkün değildir. Suyun alınması uygun olsa dahi bölgede en az 80 m terfi edecek istasyonlara ihtiyaç vardır.

Tüm bu sebeplerden doalyı söz konusu haberlerde ifade edilen taş ocağı göletlerinin su kaynağı olarak değerlendirilmesi fizibil değildir.

İstanbul'un yaşadığı kurak dönem sebebiyle Kurumumuz enerjisini Melen Projesi'ne yoğunlaştırmıştır. Mevcut Melen Projesi 1.Kademe Projesi'nden İstanbul'a günlük 700 bin m3 su İstanbul'a ulaştırılmaktadır. Boğaz Geçiş Hattı ile de Melen Suyu Avrupa Yakası'na, Kağıthane İçmesuyu Dağıtım Sistemi'ne alınmaktadır.

Haziran ayında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenen Melen Projesi 2.Kademesi ile İstanbul'a günlük 860 bin m3 daha içmesuyu temin edilebilecektir.

Ayrıca Çatalca – Silivri ve Şile bölgesinde hizmete alınan 121 kuyu ile İstanbul'un günlük 150 bin m3'lük su ihtiyacı kuyulardan karşılanmaya başlanmıştır. Çatalca ve Silivri bölgesinde 25 farklı su kuyusunun daha hizmete alma çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu çalışmalarımız ile İstanbul'un mevcut su kaynaklarının optimum düzeyde kullanılması ve daha uzun süre şehrimizi beslemesi hedeflenmektedir.