Su Ve Atıksu Kongresi Hazırlıkları

28.12.2015
İstanbul; 2013 yılında düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi’ne hazırlanıyor. 22 - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongrede “Katı Atık” “Su” ve “Atıksu” olmak üzere üç ana konuda uygulama eğitimleri de verilecek.

Katı atık, su ve atıksu konularını esas alarak içinde bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmelerin ve ihtiyaçların dile getirilmesi, çözümler aranması, tecrübelerin paylaşılması ve bilimsel çalışmaların ivme kazanması hedefiyle 2013 yılında 22 ve 23 Mayıs günlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde “İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi” düzenleniyor. Eksiksiz ve kusursuz olabilmesi için hazırlık çalışmalarının şimdiden başladığı kongreye Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Rusya, Türkiye ile Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden katılım bekleniyor.

Kuramlar ve uygulama arasında denge kuracak şekilde paralel sunumları, eğitim oturumlarını, karşılıklı bilgi alışverişini ve fuar ile sergi alanlarını kapsayacak etkinlik, katılımcıların da desteğiyle tüm bölge için yararlı olacak. Kongre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Devlet Su İşleri ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler ile üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.

Kongrede; sözlü sunumların belirlenmesinde teorik-akademik olduğu kadar pratik ve uygulamaya direk katkı sağlayacak çalışmalara da yer verilecek, “Katı Atık” “Su” ve “Atıksu” olmak üzere üç ana konuda uygulama eğitimleri gerçekleştirilecek.