Su Sınırsız Bir Kaynak Değildir

28.12.2015

Son günlerde bir çok basın yayın organında İstanbul’un içmesuyu kaynaklarındaki doluluk oranları dikkate alınarak haberler yayınlanmaktadır.

Kamuoyunda su kaynaklarımızla ilgili duyarlılığın oluşması, suyun bilinçli kullanımıyla ilgili yayınlar yapılması takdire şayandır. Kurumumuzun internet sitesinde de su kaynaklarımızın mevcut durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler günlük olarak yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

İstanbul yüzeysel su kaynaklarıyla beslenmektedir. Yağışlı mevsimlerde barajlarda biriktirilen sular gerekli arıtma işlemlerinin ardından içmesuyu dağıtım sistemiyle kullanıcıya ulaşmaktadır. İçmesuyu kaynaklarımızın su biriktirme hacmi toplam 868 milyon m3’tür. Regülatörlerle birlikte içmesuyu kaynaklarımızdan 1 yılda alınabilecek toplam su miktarı 1 milyar 313 milyon m3’tür.

Su kaynaklarımızın kapasitesini değerlendirdiğimizde mevsim normallerinde yağış olduğu dönemlerde İstanbul’da herhangi bir su riski söz konusu olması mümkün değildir. Ancak İstanbul’da her yıl günlük tüketilen ortalama su miktarının arttığını görmekteyiz. Nüfus artışı, yeni imar faaliyetleri ve turizm su tüketimindeki artışı beraberinde getirmektedir. 2011 yılı yaz aylarında su tüketimi 2 milyon 608 bin m3 seviyelerine kadar çıkmıştır. Ortalama su tüketimi ise 5 yıl öncesine nispetle günlük 250 bin m3’lük bir artış göstermiştir. Yani su tüketimi yüzde %12,5 artmıştır.

Tüm bu unsurlar değerlendirildiğinde su tüketim alışkanlıklarında tasarruf bilincinin yaşam bilincine dönüşmesi gerektiğinin bir zaruret olduğu görülmektedir. Halihazırda içmesuyu kaynaklarımızda % 52,36 doluluk oranıyla 454 milyon m3 su mevcuttur. Mevcut durumda yağışlı mevsimin içinde olduğumuzu dikkate alarak 2012 yılında susuzluk riskinden bahsetmek için erkendir. Ayrıca Yeşilçay ve Melen Sistemi’nden günlük 1 milyon m3 civarında su alabildiğimiz de hesaba katılmalıdır.

Kurak periyotlar devam ettiği takdirde aynı iyimser tablodan bahsetmek mümkün olmaz. Tüm risk unsurlarını dikkate alarak içmesuyu kaynaklarının geliştirilmesi için yatırımlar hız kesmeden sürmektedir. Bu doğrultuda Melen Projesi’nin 2. Etap İnşaatı’nın yarısı tamamlanmıştır. Bu proje ile Melen’den alınacak su miktarı, yıllık 575 milyon m3’e ulaşacaktır. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılmış suların ultra viole ve dezenfeksiyon işleminden de geçirilmesiyle arıtılmış atıksular sanayide ve çevre sulamada kullanabilir kaliteye getirilecek, inşa edilmekte olan hat ile Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe İlçelerinin sahil bandındaki yeşil alanlar ile Dericiler Sanayi Sitesi, İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yeşil alanlarının su ihtiyacı karşılanacaktır.

Kurumumuz tarafından hayata geçirilen bu projelerin yanında İstanbullu hemşehrilerimizin suyu sınırsız bir kaynak olarak görmeden su israfının önüne geçmeleri, bilinçli su tüketimini alışkanlık haline getirmeleri en büyük temennimizdir.

Kamuoyuna önemle duyurulur…