Su Kesintileri Neden Yaşanıyor

28.12.2015
İstanbul’da suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi için içmesuyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde 18 adet baraj ve regülatör, 13 adet içmesuyu arıtma tesisi, 85 adet içmesuyu terfi merkezi ile 17 bin 500 km uzunluğunda isale hattı ve içmesuyu şebeke sistemi bulunmaktadır.

5461 km2’lik alanda 4 milyon 840 bin aboneye hergün ortalama 2.5 milyon metreküp suyun kesintisiz olarak ulaştırılması için sistemin tüm unsurları kesintisiz çalışmaktadır.

Ancak zaman zaman muhtelif sebeplerle lokal su kesintileri yaşanabilmektedir. Yaşanan kısa süreli kesintilerin ana sebepleri ;

1- Lokal Arızalar

Şehir şebeke sisteminde bulunan çapı 100 ila 300 mm arasında değişen borular ile vana vb. unsurlarda zaman zaman lokal arızalar meydana gelebilmektedir. Bu arızalar sebebiyle lokal olarak birkaç sokağı ilgilendiren birkaç saatlik kesintiler olmaktadır. Bu arızalarla ilgili bilgiler www.iski.gov.tr adresinde bulunan “Arıza – Kesinti” sayfasında yayınlanmaktadır.

2- Enerji Kesintileri

Su kaynakları yerleşim bölgeleri dışında bulunan ve engebeli bir coğrafya sahip İstanbul’da suyun arıtılmış bir şekilde ve her haneye basınçlı olarak ulaşabilmesi için terfi merkezleri ve pompa istasyonları bulunmaktadır. Enerji sağlayıcı kurumun elektrik temin edememesi sebebiyle zaman zaman lokal ya da geniş bölgeleri kapsayacak şekilde su kesintileri yaşanabilmektedir. Enerjiyi temin etme noktasında Kurumumuzun yetkili olmaması sebebiyle bu durumlarda su kesintisinin sebebi internet sitemizde duyurulmakta, ancak suyun ne zaman verileceğinin kesin bilgisi paylaşılamamaktadır.

3- İnşaat Faaliyetlerinde Hatlara Zarar Verilmesi

Altyapı çalışmaları veya inşaat faaliyetleri sebebiyle zaman zaman kurumumuzun içmesuyu hatları zarar görebilmektedir. Bu durumlarda da genellikle lokal bir bölgeyi kapasayacak şekilde su kesintileri yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda arızaya ilişkin bilgiler web sitemizde bulunan Arıza – Kesinti bölümünde yayınlanmaktadır.

4- Planlı Çalışmalar

Yeni içmesuyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Bu çalışmalar birkaç gün öncesinden tüm medya organları ve web sitemiz aracılığıyla duyurulmakta, susuzluktan etkilenecek bölgelerdeki abonelerimiz haberdar edilmektedir.