Rakamlarla 2011

28.12.2015
İstanbul'un her yıl nüfus artışıyla büyümesine paralel olarak artan altyapı ihtiyacı da aynı paralelde tesis edilerek kaliteli hizmetin sürekliliği sağlanıyor.

Dünya metropolleri arasında sayılı yeri olan İstanbul’da tüketilen su miktarı, arıtılan su miktarı, altyapı yatırımları, laboratuar hizmetleri gibi bir çok alanda İSKİ çalışmalarını artırarak hizmetlerine devam ediyor.

Her yeni yıl, bir önceki yılın üstüne çıkıldığı İstanbul’da 2011 yılına ait bazı veriler;

-Su Tüketiminde, 2011 yılı günlük ve yıllık tüketim miktarlarının en üst değere çıktığı yıl oldu. Günlük en fazla tüketimin gerçekleştiği 29 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da 2 milyon 608 bin m3 içmesuyu kullanıldı. Yıllık tüketim miktarı ise 821 milyon m3 olarak gerçekleşti. 2010 yılında tüketilen su miktarı 775 milyon m3 olmuştu. Günlük ortalama su tüketim miktarı ise 2010 yılında 2 milyon 132 bin m3 iken 2011 yılında bu rakam 2 milyon 257 bin m3’e çıktı.

-1 yıl içerisinde çapı 100 ila 300 mm arasında 268 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi ve çapı 400 mm ila 3 m arasında değişen 28 km isale hattı inşa edildi.

-Çapı 300 ila 600 mm arasında 234 km uzunluğunda atıksu şebekesi, çapı 700 mm ila   3 m arasında değişen 63 km atıksu kolektörü ve 17.2 km tünel ile 2043 m mikrotünel inşa edildi

- 5622 m dere ıslahı gerçekleştirildi.

-256 km uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirildi ve temizlik çalışmalarında 1 milyon 147 bin m3 teressübat çıkartıldı.

-Uluslar arası Akreditasyon Sertifikasına sahip Laboratuar Merkezi’nde 9283 adet atıksu numunesi 245 bin parametrede, 40 bin adet içmesuyu numunesi ise 276 bin farklı parametrede incelenerek analiz edildi.

-Arıtma Tesislerinde toplam 1 milyar 73 milyon metreküp atıksu arıtma işlemine tabi tutuldu.

-İçmesuyu arıtımı ve dağıtımı ile atıksu toplanması ve arıtımı için 875 milyon kWh elektrik tüketildi. Bu çalışmalar esnasında enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda yeni uygulamalara da yer verildi.

-Kayıp – kaçak su oranı 2010 yılında % 29 iken 2011 yılında %27’ye düştü.