Marmara Denizi İçin Yeni Tesis

28.12.2015
İçmesuyu ve atıksu yatırımlarıyla dünyanın en büyük su kurumlarından olan İSKİ, Marmara Denizini atıksu tehdidinden kurtarmak için yeni bir tesis daha inşa ediyor.

Silivri’nin bir bölümü ile Selimpaşa, Celaliye, Kumburgaz, Kavaklı ve Ortaköy’ün daha önce doğrudan Marmara Denizine akan atıksularını arıtmak için İSKİ, Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına hızla devam ediyor.

% 20’lik kısmı tamamlanan tesis, ilk aşamada günlük 70 bin metreküplük arıtma kapasitesiyle 300 bin kişiye hizmet verecek. Bölgedeki muhtemel nüfus artışı hesaplanarak planlanan Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; nihai aşamada 1 milyon 800 bin kişiye 400 bin metreküplük kapasiteyle hizmet verebilecek.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesisleri bugün bütün dünyada, en ileri atıksu arıtma sistemi olmasının yanı sıra, tesis çıkış sularının park ve bahçeler, sanayi vb alanlarda yeniden kullanılmasıyla ikincil bir su kaynağı olarak önem taşıyor.

İSKİ, bölgenin atıksuyunu tesise taşıyacak büyük çaplı tüneller de inşa ediyor. Bu kapsamda Celaliye – Kumburgaz Atıksu Tüneli, Selimpaşa Tüneli, Kocadere Kollektörü ve Selimpaşa Batı Tüneli olmak üzere 4 ana toplama tüneli hizmet verecek.

Tesisin hizmete girmesiyle; bu 4 ana toplama tüneli vasıtasıyla atıksular Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilecek. Atıksular tesiste ileri biyolojik arıtıldıktan sonra derin deniz deşarjı ile sahilden 1690 metre açığa ve -35 metre derinliğe deşarj edilecek.

Atıksu toplama ve uzaklaştırma hatları hariç, yaklaşık 18.5 milyon Euro’ya mal olacak Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni İSKİ, 2016 yılı Ağustos ayında hizmete almayı hedefliyor.