KPSS Duyurusu

28.12.2015
Kurumumuz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel istihdamı planlanan kadrolara (önlisans ve lisans düzeyi) yönelik olarak KPSS 2013/1 merkezi yerleştirme döneminde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 24/06/2013 – 03/07/2013 tarihleri arasında adayların tercihleri alınmış ve yerleştirme sonuçları 04/07/2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2013/1 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yerleştirilen adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

GENEL ŞARTLAR

1-) Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)
2-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3-) Var ise sigorta sicil numarası,
4-) Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi diploma aslı görülüp iade edilecektir (Yerleşenlerin mutlaka diplomalarının aslı ile birlikte Kurumumuza diplomalarının arkalı önlü iki adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir),
5-) Atama beyan formu (sağlık durumu beyanı, mecburi hizmet beyanı, erkek adaylar için askerlik durum beyanı, askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi (erkek adaylardan askerlik görevini yapanlar için terhis belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylamak üzere fotokopisi), ikametgah ve tebligata esas adres beyanı, adli sicil beyanı.),
6-) Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ( “Memur olarak görev yapmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur. ” ifadesi yer alacaktır.),
- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel ruhsal duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engelli durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde engelli olmadığına dair beyan,
7-) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf (8 adet arka fon beyaz olacak),
8-) 2012 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet),
9-) 2013/1 merkezi yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet),
10-) Lisans düzeyinden Bilgisayar İşletmeni kadrosuna yerleşen adaylarda aranan;
a) 6225 – M.E.B’ den onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak” şartı için; Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı ‘’Bilgisayar işletmeni sertifikası” veya ‘’bilgisayar programcısı sertifikası” veya ‘’bilgisayar analist programcısı sertifikası” aslı ve fotokopisi veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan adayların okulundan onaylı transkript.
b) 7201 – Arapça Ve Osmanlıca Yazılan Eser Ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda Ders Aldığını Belgelemek şartı için; M.E.B’den onaylı kurs sertifikası veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders müfredatında ilgili dersleri aldığına dair okulundan onaylı transkript ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olduğuna dair onaylı belge
11-) Önlisans düzeyinden Bilgisayar işletmeni kadrosuna yerleşen adaylarda aranan “6225 – M.E.B’ den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak” şartı için; Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı ‘’bilgisayar işletmeni sertifikası” veya ‘’bilgisayar programcısı sertifikası” veya ‘’bilgisayar analist programcısı sertifikası” aslı ve fotokopisi veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan adayların okulundan onaylı transkript.
12-) Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir onaylı hizmet belgesi.

Adayların başvuruda aranan şartları (tercih kılavuzunda da belirtildiği üzere) son başvuru tarihi olan 03 Temmuz 2013 tarihi itibariyle taşımaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra temin edilen belge veya eksik evraklar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ASKERLİK GÖREVİNDE OLANLAR

İdaremize yerleşen adaylardan, halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların dilekçede istenen belgelerle beraber askerde olduklarına dair belgeyi (aşağıdaki dilekçe örneği ekinde) belirtilen süre içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla Kurumumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

BELGE TESLİMİ
Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık iletişim bilgilerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 10/ 07/2013 tarihinden – sona ereceği 26/07/2013 tarihi mesai saati bitime kadar Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 34060 Eyüp/İSTANBUL adresinde İSKİ Genel Müdürlük binası 6. Kat 602 nolu odada bulunan İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2013/1 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak atamalar ile ilgili tüm duyurular kurumumuz resmi elektronik ağı (www.iski.gov.tr) üzerinden yayınlanarak ilan edilecek olup, tüm duyurular ilgililere bu suretle tebliğ edilmiş sayılacaktır.

DEĞERLENDİRME
Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Kişi bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Dilekçe Örnekleri:
- İlk defa Devlet Memuru olacaklar için Tıklayınız.
- 657 Sayılı DMK’nın 92. Maddesine göre yeniden atanacaklar için Tıklayınız.
- Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışanlar için Tıklayınız.
- Vatani görevini yapmakta olan ya da askerliğe sevkini aldıranlar için Tıklayınız.

Atama Beyan Formları
1 - Sağlık durumu beyanı için Tıklayınız,
2 - Mecburi hizmet beyanı için Tıklayınız,
3 - Askerlik durum beyanı (Erkek Adaylar İçin) için Tıklayınız,
4 - İkametgah ve tebligata esas adres beyanı için Tıklayınız,
5 - Adli sicil beyanı için Tıklayınız.