Kaçak Su Kullanımına Şok Ceza

28.12.2015
İSKİ tarafından kaçak su kullanmak suretiyle su hırsızlığı yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan vatandaş M.M. hakkında, B.Çekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, İSKİ’ye ait su borusundan kaçak bağlantı yaparak, kaçak su kullandığı, hakkında tahakkuk ettirilen su bedelini ödemediği, bu şekilde sanığın kamu yararına tahsis edilmiş eşyalardan olan “su” hakkında nitelikli hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme fail hakkında Türk Ceza Kanununun 142/1 maddesini tatbik etmek suretiyle sanığı adi hırsızlıktan değil de nitelikli hırsızlık suçundan mahkum etti. TCK 142. madde hırsızlık suçunun ağırlaştırılmış halini düzenliyor. Suç TCK 141. madde kapsamında değerlendirilmesi durumunda sanığa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilirken; nitelikli hırsızlığı düzenleyen TCK 142/1 madde kapsamında ceza verilmesi durumunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına  hükmolunabiliyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinin kararına göre sanık mahkum edildiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının yanı sıra bir çok siyasal ve kamusal haklardan da yasaklı hale geldi. 

Su hırsızlığı suçunu işlemekten dolayı hapis cezasına çarptırılan sanık, hakkında verilen cezanın kesinleşmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53/1 maddesi uyarınca ; 

a) Bir kamu görevinin üstlenilmesinden, atanma veya seçilme tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme hakkını kullanmaktan, 

c) Velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi ve deneticisi olma hakkından, 

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun kılınmış olacak.