Kaçak Su ile Mücadeleye İstka'dan Destek

28.12.2015
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklemiş olduğu "İçmesuyu Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi" başlıklı projenin açılış toplantısı İSKİ Genel Müdürlüğü Kağıthane Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Projenin açılış toplantısına, İSKİ Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet DEMİR, İSKİ Genel Müdür Yardımcıları Alişan KOYUNCU ve Selami TAŞER ile İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yönetim Birimi yetkilileri katıldı.

Açılış toplantısında konuşan İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet DEMİR, küresel iklim değişikliklerinin tüm dünyada etkisini gösterdiği günümüzde mevcut su kaynaklarını korumanın ve verimli kullanmanın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak İstanbul Kalkınma Ajansı'nın doğrudan desteklediği "İçmesuyu Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi"nin İstanbul'da kayıp ve kaçak su ile mücadelede önemli unsurlardan biri olacağını söyledi. Genel Müdür Ahmet DEMİR sözlerine şöyle devam etti; "Tüm dünyada suyu korumanın önemi günümüzde artık daha iyi biliniyor. İstanbul'da geçmişte % 60 seviyelerinde olan kayıp-kaçak su oranı, bugün %25,59 seviyelerine gerilemiş durumda. Ancak bu rakam tabiki yeterli değil. % 25,59'luk kayıp-kaçak su oranı yılda yaklaşık 210 milyon m3 suya tekabül ediyor. İSKİ olarak bu rakamı minimize etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "İçmesuyu Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi" projesini de bu yöndeki önemli çalışmalardan biri olarak görüyor ve projenin hayata geçmesinde emekleri olan Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ'nin değerli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım ileride bu yönde bir çok yeni projeyi hazırlar ve İstanbulumuza kazandırırız."

"İçmesuyu Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi" projesi 6 kademede hayata geçecek;

- İstanbul İçmesuyu Sistem Analizi Raporu ve Proje Eylem Planının Hazırlanması
- Mevcut debi ölçerler dikkate alınarak izole ölçüm bölgelerinin Coğrafi Bilgi Sitemi tabanlı olarak planlanması
- Her bir debimetre besleme bölgesinin altında abone sayısına göre daraltılmış alt izole ölçüm bölgelerinin oluşturulması
- Coğrafi Bilgi Sistemi'nde tüm abonelerin bina bazında konumsal olarak gösterilebildiği haritaların hazırlanması
- Su kayıp ve kaçak oranlarını otomatik olarak hesaplayabilecek ve raporlayabilecek masaüstü ve web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının geliştirilmesi
- İnceleme, Eğitim ve Kurumsal Uygulama Çalışmaları