İstanbullular, İSKİ'den Memnun

28.12.2015
TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırmasına göre, şebeke suyu hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il İstanbul.

İSKİ, 14 milyonu aşan nüfusa sahip İstanbul’a her gün ulaştırdığı 2 milyon 491 bin m3 kaliteli içmesuyu hizmetleriyle beğeni topluyor. Bugün şehrin köylerine dahi 24 saat kesintisiz Avrupa Birliği Standartlarında içilebilir kalitede içmesuyu veriliyor.

İstanbul’un hali hazırda 17 bin 826 km içmesuyu şebekesi ve 14 bin 349 km atıksu şebekesi bulunuyor. Toplamda dünyanın çevresine yakın bir şebeke uzunluğu mevcut. İstanbul gibi büyük bir metropolün her noktasına, miktarı böylesine fazla içmesuyunu ulaştırmak, atıksuyunu arıtmak ve uzaklaştırmak büyük yatırımlar ve büyük bir işletme gerektiriyor. İstanbul’un susuz, her köşe başında su kuyruklarının yaşandığı ve atıksularının arıtılmadan denizlere döküldüğü bir kentten, bugün modern - temiz ve şehrin her noktasında musluklarından AB Standartlarında içilebilir kalitede kesintisiz su akan, atıksularının % 97’sinin arıtmaya tabi tutulduğu denizleri ile barışık metropol bir şehre kavuşması İSKİ tarafından hayata geçirilen çalışmalar neticesinde gerçekleşti.

Bu doğrultuda İSKİ, hizmet ettiği İstanbul halkının memnuniyeti için çalışmalarına devam ederken yapılan araştırmalarla da vatandaşlarının beğenisini topluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk defa il bazında gerçekleştirdiği yaşam memnuniyeti araştırmasını yayınladı. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 bin 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 bin 203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı. Genel kamu hizmetleri altında yeralan belediye hizmetleri sonuçları, il sınırları içindeki bütün belediyelerin hizmetlerini kapsıyor.

Türkiye genelinde belediyelerin “şebeke suyu” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı % 73. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il % 86,8 ile İstanbul oldu.

İSKİ olarak İstanbulluların memnuniyetlerinin artarak devamını sağlamak için teknolojik gelişmeleri bilimsel veriler ışığında takip ederek gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Şebeke Suyundan Memnuniyet, 2013
En Yüksek İller % En Düşük İller %
İstanbul 86,8 Hakkari 30,6
Konya 86,3 Iğdır 33,1
Osmaniye 84,0 Erzurum 37,3

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18507